De problematiek rond kanker mag niet ondergesneeuwd worden in de coronatijd. "Veel van onze inwoners worden met kanker geconfronteerd of ...

De problematiek rond kanker mag niet ondergesneeuwd worden in de coronatijd. "Veel van onze inwoners worden met kanker geconfronteerd of zijn patiënt. Op een dag als deze bieden wij hen onze symbolische steun aan door het gele lintje te dagen."Vandaag, donderdag, sluit de gemeente ook de ophaling af van grof vuil. De Ardooise milieudienst is tevreden over het vlotte verloop en maakt eerstdaags een evaluatie op. Her en der is nog grof vuil blijven staan. Dat komt omdat dat afval selectief kan worden gedeponeerd in het recyclagepark of dat het in de gewone gele restafval kan gestopt worden. Er wordt gevraagd dat afval weer binnen te nemen en niet op de stoep te laten staan. (JM)