In Langemark-Poelkapelle en Diksmuide werd de app gelanceerd in 2017. Via de app kon je alle info over de gemeente opzoeken op je smartphone of tablet. Handelaars en verenigingen konden zich via de app promoten en op termijn waren er ook mogelijkheden om te chatten met buren, een vraag te stellen aan een schepen of zelfs een tafeltje te reserveren in een plaatselijk restaurant. De app werd gratis aangeboden. De steden en gemeenten moesten enkel 100 euro per jaar betalen om de app in de appstore te zetten.
...

In Langemark-Poelkapelle en Diksmuide werd de app gelanceerd in 2017. Via de app kon je alle info over de gemeente opzoeken op je smartphone of tablet. Handelaars en verenigingen konden zich via de app promoten en op termijn waren er ook mogelijkheden om te chatten met buren, een vraag te stellen aan een schepen of zelfs een tafeltje te reserveren in een plaatselijk restaurant. De app werd gratis aangeboden. De steden en gemeenten moesten enkel 100 euro per jaar betalen om de app in de appstore te zetten.Maar sinds dit jaar stopt de ene na de andere gemeente met de app. Diksmuide was de eerste op 24 april. "De app was aanvankelijk gratis", legt burgemeester Lies Laridon uit. "Begin dit jaar kregen we de makers over de vloer, die ons vertelden dat de app voortaan betalend zou zijn. We overwogen op dat moment al om de gratis versie op te zeggen, omdat het kanaal weinig succes had. Enkel de module voor de ophaling van afval werd goed gebruikt." Langemark-Poelkapelle volgde het voorbeeld van Diksmuide. "Door de overname van de leverancier was er een nieuwe beleid binnen de firma", weet communicatieambtenaar Cindy Timperman van Langemark-Poelkapelle. "Het prijskaartje is hoog: 300 euro per maand zonder btw of 4.356 euro per jaar, inclusief btw. Met ook de evaluatie van het gebruik van de app in gedachten - 800 gebruikers, maar in verhouding weinig interactie - werd beslist om de samenwerking te beëindigen. Ook vanuit de handelaars en verenigingen werd amper gebruik gemaakt van de app."Ook in Diksmuide was de app geen denderend succes. "Onze andere communicatiekanalen scoren op vlak van bereik veel beter", zegt Lies Laridon. "Ook door de handelaars werd de app te weinig gebruikt, wellicht omdat het beheer tijdrovend en nogal ingewikkeld was. Toen we hoorden dat de app betalend zou worden, was de beslissing snel genomen."Het stadsbestuur is alvast niet van plan om snel weer in het app-verhaal te stappen. "We hebben geleerd dat onze inwoners er niet op zitten te wachten. Een app neemt eerst en vooral veel geheugen van je smartphone in beslag en werkt ook storend, zeker als je weet dat er zoveel andere kanalen zijn. Onze website is responsive. Inwoners kunnen hiermee van thuis uit al afspraken maken, attesten opvragen...", zegt Lies Laridon.In Zonnebeke ging aan de stopzetting een hele evaluatie vooraf. "De communicatieambtenaren van de Westhoek kwamen samen om de app over de gemeentegrenzen heen te evalueren en te luisteren naar elkaars bevindingen", zegt schepen van Communicatie Ingrid Vandepitte. "Intern werd er in Zonnebeke een evaluatie gemaakt door de communicatiedienst na overleg met de andere betrokken diensten IT en lokale economie. Via de Raad van Lokale Economie werd gepolst naar de bevindingen van de lokale handelaars. Zij weten de gemeentelijke infokanalen zoals website, Infomagazine en Facebook meer te appreciëren. Nadat we alle adviezen verzameld hadden, werd in maart beslist om het verhaal van de stadsapp niet meer verder te zetten."Langemark-Poelkapelle kiest voor een uitdoofscenario om te stoppen met de app. "In onze gemeente stopt de app op 1 september 2019", zeg Cindy Timperman. "We kozen bewust voor deze uitdoofperiode, omdat we iedereen de kans willen geven om zijn of haar klanten en leden op de hoogte te brengen en eventueel over te stappen naar een nieuw systeem. Voor de handelaars biedt de Joyn-app bijvoorbeeld heel wat mogelijkheden. We brachten ook alle verenigingen, handelaars en gebruikers van de app op de hoogte. Tot 1 september zullen ook alle meldingen via de app afgehandeld worden."Vleteren denkt dat de nieuwe website het schrappen van de app zal kunnen opvangen. "De website zal gebruiksvriendelijk zijn op de smartphone en de meest gebruikte functies zullen ook makkelijk terug te vinden zijn. De meldingskaart is een voorbeeld van zo'n functie", zegt Robin Paesschesoone van de gemeente Vleteren.Lo-Reninge kiest voor een afgeslankte versie van de app. "In het begin was het een succes", zegt burgemeester Lode Morlion. "In totaal hebben 468 mensen de app gedownload. Maar enkele maanden geleden kwam een einde aan het gratis-verhaal en kregen we een voorstel van een onderhoudscontract met maandelijkse betaling. Het stadsbestuur van Lo-Reninge is daar niet op ingegaan. We kunnen wel nog gebruik maken van een gratis app met enkele basisfunctionaliteiten."