Gemeenten betalen zelf natuur- en milieueducatie

VBS Het Talent Houtem neemt al deel aan het project - vlrn Bart Depestel en Bert Pattyn (MOS-team Regionaal Landschap) – directeur Herlinde Deturck en waarnemend directeur Lynn Stekelorum in de groene outdoor-education-speel- en leertuin. (foto MVO) © Myriam Van den Putte
Redactie KW

Vanaf de opstart van het Regionaal Landschap IJzer & Polder vzw werd ervoor gekozen scholen van de acht gemeenten te stimuleren om natuur- en milieueducatie (NME) te beleven in de streek. Het Regionaal Landschap kwam voor 50 % tussen in de kosten bij een aantal NME-activiteiten in iedere gemeente.

In 2018 fusioneerden Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en Regionaal Landschap IJzer & Polder tot Regionaal Landschap Westhoek vzw. De regelingen om scholen te stimuleren, waren echter verschillend in de twee gebieden. Om het systeem voor de volledige Westhoek gelijk te maken, werd toen beslist dat de gemeenten zelf zouden instaan voor de financiële steun met 50% van de kostprijs.

Aan de gemeenten van het voormalige Regionaal Landschap IJzer & Polder is gevraagd de scholen te ondersteunen met een bijdrage van 50% bij de NME-activiteiten die moeten plaatsvinden in de Westhoek. “Dit kan gaan over een gidsbeurt in natuurpark het Suikerwater, het Calmeynbos, bezoekerscentrum De Doornpanne of De Blankaart …”, verduidelijkt schepen Pascal Sticker.

Derde graad

“Er wordt voorgesteld om de toelage ook aan te bieden voor landbouweducatie. School@Platteland is een gezamenlijk initiatief van hogeschool Vives en Inagro in samenwerking met de Dienst Plattelandsontwikkeling van de provincie met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.”

“In het project gaat een klas van de derde graad basisonderwijs gedurende een langere periode (10 halve dagdelen) één (halve) dag per week naar een boerderij of andere openluchtlocatie. Ter plaatse helpen de kinderen de landbouwer bij dagelijkse klussen. Aan die werkjes wordt heel wat leerstof uit verschillende vakken gekoppeld. Zo leren ze in een authentieke leeromgeving, doen ze directe ervaringen op in de natuur en ontwikkelen ze hun identiteit.”

“Scholen kregen via het project voor een lessenreeks van 10 halve dagen een toelage van 500 euro. Het project blijft wel bestaan, maar scholen kunnen via dit project geen toelage meer ontvangen. Voor de scholen was deze toelage een extra duwtje in de rug om zo toch een lessenreeks van tien lessen te volgen op een boerderij. De basisscholen van Beauvoorde en Houtem nemen al deel aan dit project. “

Als alle Veurnse lagere scholen zouden deelnemen aan School@platteland en alle lagere en secundaire scholen ook gebruik zouden maken van de toelage, zou de kostprijs 4.700 euro bedragen. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk omdat momenteel slechts één Veurns landbouwbedrijf deelneemt aan School@Platteland. De kostprijs wordt momenteel geraamd op 2.500 euro met mogelijke uitbreiding in de toekomst.” (MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.