Dat werd in de laatste gemeenteraadszitting voor de vakantie door het gemeentebestuur beslist. Het aantal kopieën dat op kosten van de gemeente genomen kan worden, verschilt...

Dat werd in de laatste gemeenteraadszitting voor de vakantie door het gemeentebestuur beslist. Het aantal kopieën dat op kosten van de gemeente genomen kan worden, verschilt naargelang de vastgestelde categorie. Verenigingen die lid zijn van de gemeentelijke adviesraad en/of een toelage ontvangen van de gemeente hebben recht op 300 kopieën per jaar. Andere verenigingen hebben recht op 10 kopieën per lid met een maximum van 500 kopieën op jaarbasis. Een groep vrijwilligers die een activiteit voor het goede doel organiseert en geen toelage ontvangt, krijgt 500 kopieën toegewezen. Voor deze drie categorieën is de kopiedienst georganiseerd in Superette Capellehof van vzw Mariënstede Dadizele in Rollegem-Kapelle. De kinderopvanginitiatieven hebben recht op 500 kopieën ten laste van de gemeente. Zij kunnen daarvoor terecht in de gemeentelijke bibliotheek. (EDH)