An Schaubrouck, communicatie- en marketingmanager van Aspiravi, en projectontwikkelaar Jerôme Gevaert verduidelijken: "In eerste instantie willen we de omwonenden informeren over het project en zijn we een en al oor om hun vragen en opmerkingen te beantwoorden en mee te nemen in ons dossier, want we zitten nog altijd in een studiefase. Een aantal ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden nog verder bestudeerd. Het project voorziet in 17 windturbines langs de E40 tussen Veurne en De Panne waarvan er vier op grondgebied De Panne/Adinkerke geïnstalleerd zouden worden. Elke windturbine heeft een vermogen van 4,5 MW, goed voor een totale jaarproductie van 204.0...

An Schaubrouck, communicatie- en marketingmanager van Aspiravi, en projectontwikkelaar Jerôme Gevaert verduidelijken: "In eerste instantie willen we de omwonenden informeren over het project en zijn we een en al oor om hun vragen en opmerkingen te beantwoorden en mee te nemen in ons dossier, want we zitten nog altijd in een studiefase. Een aantal ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden nog verder bestudeerd. Het project voorziet in 17 windturbines langs de E40 tussen Veurne en De Panne waarvan er vier op grondgebied De Panne/Adinkerke geïnstalleerd zouden worden. Elke windturbine heeft een vermogen van 4,5 MW, goed voor een totale jaarproductie van 204.000 MWh groene stroom of een jaarlijks elektriciteitsverbruik voor meer dan 58.000 gezinnen.""Mensen staan dikwijls wantrouwig tegenover vernieuwingsplannen of nieuwe technologieën en dus ook tegenover windturbineprojecten. In realiteit zijn er tussen 2016 en 2018 maar 3 windturbines geplaatst in heel West-Vlaanderen, en dat is nu precies de meest windrijke provincie van het land", weet An. "De beslissing waar een windenergieproject zal komen, wordt genomen door de Vlaamse overheid, want 'windenergie op land' is in België een regionale bevoegdheid. De Vlaamse overheid legt strenge normen en regels op, die onder meer bepalen dat windturbines bij voorkeur aansluiten bij reeds bestaande lijninfrastructuren zoals snelwegen, kanalen, industrieterreinen, ... De zones rond de snelweg E40 beantwoorden dan ook optimaal aan de bundelingselementen die de Vlaamse wetgever oplegt. Daarnaast is het College van Burgemeester en Schepenen een van de adviesverlenende instanties in de vergunningsprocedure. De gemeente organiseert in het kader van de vergunningsaanvragen het openbaar onderzoek, en dat geeft de omwonenden de mogelijkheid bezwaren in te dienen voor of tegen het project. Velen willen weten hoe ver hun woning ligt van een windmolen. Zowel het inplantingsplan, visualisaties, het plan met geluidscontouren en slagschaduw en een meetinstrument om de afstand tussen hun woning en de windturbines te bepalen, kunnen de mensen terugvinden op de website www.windparke40bewester.be."Burgemeester Bram Degrieck laat weten dat het schepencollege nog geen standpunt heeft ingenomen, en dat de beslissing afhangt van een juiste, verantwoorde inplanting. Samen met hem maken heel wat Pannenaren zich eerder zorgen over het geplande grote windmolenpark net over de grens, in Bray-Dunes, dat mogelijk al gebouwd wordt in 2020. Pannenaren Martha Janssens en Eric Deflo zijn alvast voor het project. "We moeten onze voorzorgen nemen als we binnenkort allemaal met een elektrische wagen rijden", zegt Eric. "Dan is windenergie een perfect alternatief. En wind is er hier genoeg!" Martha is geïnteresseerd in de participatiemogelijkheden. "Komen ook particulieren in aanmerking en moet je in De Panne wonen? En wat zijn dan de voordelen?" An Schaubrouck legt uit: "Alle omwonenden kunnen in de windparken participeren via een coöperatieve. Eén aandeel kost 125 euro. Elk gezinslid kan maximaal 24 aandelen verwerven. De coöperatieve investeert dit geld in de windparken. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4 tot 6 %. Coöperanten kunnen ook tegen een voordelig tarief groene stroom aankopen."