Sommige vrijwilligers engageren zich elke dag opnieuw, anderen maken zich bij momenten vrij. De ene spendeert veel tijd, de andere wat minder. Maar iedereen do...

Sommige vrijwilligers engageren zich elke dag opnieuw, anderen maken zich bij momenten vrij. De ene spendeert veel tijd, de andere wat minder. Maar iedereen doet het wel onbezoldigd en uit vrije wil. De ene persoon ruimt zwerfvuil op, de andere is gemachtigd opzichter of werkt mee achter de schermen. Bepaalde vrijwilligers leren op woensdag- en donderdagvoormiddag de Nederlandse taal aan bij anderstaligen. Woonbuddy's helpen dan weer zoeken naar huisvesting voor vreemdelingen. In de Cirkel worden er voedselpakketten uitgedeeld. Er zijn compostmeesters, bij 't Hertje kan men een babbeltje slaan, op het sportstadion helpen vrijwilligers de petanque- en voetbalvelden onderhouden, ... De aanwezige vrijwilligers kregen een hapje, een drankje en een leuk aandenken aangeboden. (Patrick D.)