Dit initiatief kadert in de maand van de mobiliteit. Zo werd ook een wedstrijd georganiseerd waarbij leerlingen van de lagere school hun eigen verkeersbord konden ontwerpen. In totaal kwamen er vijf winnaars uit de bus. Hun verkeersbord zal binnenkort te zien zijn nabij hun eigen school. Het eerste bord werd geplaatst aan basisschool De Zonnebloem en is van de hand van Ella Van Laeken.
...

Dit initiatief kadert in de maand van de mobiliteit. Zo werd ook een wedstrijd georganiseerd waarbij leerlingen van de lagere school hun eigen verkeersbord konden ontwerpen. In totaal kwamen er vijf winnaars uit de bus. Hun verkeersbord zal binnenkort te zien zijn nabij hun eigen school. Het eerste bord werd geplaatst aan basisschool De Zonnebloem en is van de hand van Ella Van Laeken.Het SAVE-charter komt er in samenspraak met OVK. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. Ze voeren strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. Burgemeester Rita Demaré (CD&V) begrijpt de zorgen van het OVK: "Ondanks vele inspanningen blijft verkeersveiligheid een werkpunt. Tijdens mijn huisbezoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen hoorde ik vaak de klacht van mensen dat er te snel gereden wordt in hun straat. Het is dus heel belangrijk dat elke chauffeur beseft dat hij of zij met een heel ingrijpend instrument, de auto, op de weg aanwezig is. Daarnaast hebben wij als gemeentebestuur tevens een grote verantwoordelijkheid."Schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Julie Misplon (Allen 8830) blijft alvast niet bij de pakken zitten."In het voorjaar van 2019 deden we al onderzoek naar de zwarte punten in de schoolomgeving van Gits. Hiervoor hebben we een participatieproject gestart in samenspraak met directie, leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners, politie en De Lijn. Met dit onderzoek gaan we aan de slag om te kijken waar en hoe we het verkeersveiliger kunnen maken. In het voorjaar van 2020 willen we na overleg met de Hoogleedse scholen, een participatieproject opstarten om de schoolomgeving van Hooglede-centrum verkeersveiliger te maken. Ook rond de scholen van Dominiek Savio zijn we extra maatregelen aan het opnemen."De hele maand september stond al in het teken van mobiliteit. Zo kon er elke woensdag een fietstas gewonnen worden met een concept dat wat deed denken aan 'De Stoel'. Verder werden er ook al koffiekoeken uitgedeeld aan de zwakke weggebruikers. Ook de scholen werden in het project betrokken. Zij konden hun eigen verkeersbord ontwerpen. In totaal kwamen vijf winnaars uit de bus. Ferre Defreyne van de Kasteeltuin, Ella Van Laeken van de Zonnebloem, Nela Lein van de Gemeenteschool, Giulia Vitale van Gits Groeit en Devon Carreyn van Basisonderwijs Dominiek Savio. (JT)