"Op basis van de regels die opgesteld werden door de Veiligheidsraad en rekening houdend met de mogelijkheden vroegen we aan de ouders om telkens voor een volledige week te reserveren", aldus schepen Joachim Jonckheere (#Team8980), bevoegd voor kinderopvang. Daarop kwam heel wat reactie op de sociale media. "Een aantal ouders liet het gemeentebestuur weten dat ze slechts een paar dagen per week opvang nodig hadden, terwijl ze toch voor de volledige week moesten betalen. We waren het met hen ...

"Op basis van de regels die opgesteld werden door de Veiligheidsraad en rekening houdend met de mogelijkheden vroegen we aan de ouders om telkens voor een volledige week te reserveren", aldus schepen Joachim Jonckheere (#Team8980), bevoegd voor kinderopvang. Daarop kwam heel wat reactie op de sociale media. "Een aantal ouders liet het gemeentebestuur weten dat ze slechts een paar dagen per week opvang nodig hadden, terwijl ze toch voor de volledige week moesten betalen. We waren het met hen eens dat daar een oplossing voor moest komen. De maatregelen zijn intussen versoepeld. En we stellen vast dat we onze bubbels goed kunnen organiseren en dat er bijvoorbeeld voor de eerste reserveringsperiode tot 17 juli nog een paar plaatsjes vrij zijn in Passendale en Beselare. Om die reden sturen we bij. Zo zullen de ouders enkel moeten betalen voor de dagen waarop hun kindje opvang nodig heeft en dat geldt voor elke periode. De dagen die de ouders te veel betalen, worden aan het eind van de zomervakantie terugbetaald. Ook voor de periodes na 17 juli blijft dit principe dus gehandhaafd. We betreuren de verwarring en het spijt ons dat we niet dezelfde flexibiliteit van andere jaren kunnen aanbieden." "De abonnementenformule voor de speelpleinwerking kost 120 euro voor zes weken, waarbij de kinderen geëntertaind worden door enthousiaste monitoren en ook een drankje en een koek krijgen", aldus jeugdschepen Koen Meersseman (# team8980). "We hebben de speelpleinwerking ook uitgebreid, waardoor er nu in Zonnebeke, Beselare, Geluveld en Passendale opvang is voor onze jeugd. Ook voor de speelpleinwerking geldt de formule zoals bij de buitenschoolse kinderopvang: het teveel wordt terugbetaald. Dat geldt niet voor de abonnementen omdat die al voordeliger zijn. Inschrijven is nog altijd mogelijk, ook voor aparte dagen, voor zover er nog plaats is in de bubbels.""We hebben van meet af aan de oneerlijke situatie in de Bondgenootjes en speelpleinwerking afgekeurd. Nu wordt deze volslagen oneerlijke en onaanvaardbare asociale situatie stopgezet. Het blijft nog wat complex allemaal, maar het belangrijkste is dat zal terugbetaald worden voor niet-gebruikte dagen. We zijn blij dat het veranderd, mede door het massale protest van vele ouders. Maar het is nog niet correct dat mensen, die maar een halve dag nodig hebben, toch voor een volledige dag moeten betalen. Veel mensen werken halve dagen en deze worden nog gediscrimineerd", aldus Koen Descheemaeker (N-VA). (NVZ)