Bijna 1.000 inwoners, alle 80- plussers, mogen tijdens de komende weken een telefoontje verwachten. Tijdens de eerste coronagolf deed men dat ook en dat werd positief ervaren. "In tegenstelling tot het voorjaar zijn de dagen nu kouder en donker, waardoor ouderen veel minder buiten komen en meer geïsoleerd zijn", verduidelijkt schepen van Welzijn To...

Bijna 1.000 inwoners, alle 80- plussers, mogen tijdens de komende weken een telefoontje verwachten. Tijdens de eerste coronagolf deed men dat ook en dat werd positief ervaren. "In tegenstelling tot het voorjaar zijn de dagen nu kouder en donker, waardoor ouderen veel minder buiten komen en meer geïsoleerd zijn", verduidelijkt schepen van Welzijn Tom Braet. "Via onze babbellijn polsen wij enerzijds of onze oudere bewoners hulp nodig hebben, maar anderzijds willen we ook informeren hoe het met hen gaat en inspelen op hun noden. We hebben tijdens de eerste coronagolf gemerkt dat een eerlijk en oprecht telefoongesprek het sociaal isolement kan doorbreken."Alles kan gebeuren met de hulp van tal van vrijwilligers. Momenteel is men nog op zoek naar mensen die hieraan willen meehelpen. "Tijdens de eerste coronagolf hebben we onze groep van vrijwilligers kunnen uitbreiden, ook met jonge profielen. Zo stimuleren we binnen onze gemeente de solidariteit over verschillende leeftijdsgroepen heen.""De vrijwilligers staan er uiteraard niet alleen voor. De coördinator van ons lokaal dienstencentrum Geselle zorgt voor begeleiding en ondersteuning. Het lokaal dienstencentrum Geselle vertaalt de noden die gedetecteerd worden vervolgens in concrete acties." De gemeente houdt het deze keer niet enkel bij telefoneren. Van zodra het kan, trekt men de baan op voor gesprekken die volledig coronaproof verlopen. "Samen een kopje soep op de stoep drinken en elkaar in de ogen kijken, zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de band tussen de vrijwilligers en de oudere inwoners versterkt wordt", besluit Tom Braet. (Nele Sabbe)