Er moest advies gegeven worden rond de rekeningen van de kerkfabrieken. Voor de Amatuskerk Oostvleteren bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 18.151 euro; voor Martinus Westvleteren 23.382 euro en voor Rictrudis Woesten 22.452 euro. Die bedragen liggen zowat steeds in dezelfde lijn.
...

Er moest advies gegeven worden rond de rekeningen van de kerkfabrieken. Voor de Amatuskerk Oostvleteren bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 18.151 euro; voor Martinus Westvleteren 23.382 euro en voor Rictrudis Woesten 22.452 euro. Die bedragen liggen zowat steeds in dezelfde lijn.De wegen- en rioleringswerken in de Poperingestraat bevinden zich in een eindfase. De straat is ondertussen weer open voor het verkeer. Er diende een nieuw aanvullend reglement opgemaakt te worden voor de Poperingestraat, Warandestraat, Omloop-Zuid, Groenestraat, Wippe en Burgweg.Het gaat hier allemaal om gemeentewegen. Volgende zaken zijn aangepast ten opzichte van de vorige verkeerssituatie:het snelheidsregime van 50 km/uur wordt ingevoerd voor de hele Poperingestraat vanaf het kruispunt met de N8 tot over de fietsoversteekplaats voorbij het kruispunt met de Burgweg.De Warandestraat en de Wippe worden ook volledig meegenomen in de zone 50.De zone 50 in Omloop-Zuid gaat in vanaf huisnummer 5.De zone 50 in de Groenestraat gaat in vanaf huisnummer 1.De zone 70 gaat in 200 meter na het einde van de zone 50 voorbij de fietsoversteekplaats in de rijrichting Poperinge. Op elke zijstraat van de Poperingestraat geldt stoppen en voorrang verlenen. Dit is zo voor de Warandestraat, Omloop-Zuid, Groenestraat, Wippe, Burgweg en Elzendammestraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Poperingestraat - Woestendorp (N8) blijft stoppen en voorrang verlenen van kracht.Er worden twee nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.Dit in het begin van de Poperingestraat en een net voorbij het kruispunt met de Warandestraat.Voorbij het kruispunt met de Burgweg - Elzendammestraat en Poperingestraat werd een nieuwe fietsoversteekplaats voorzien. Hier kunnen de fietsers veilig oversteken, maar hebben ze geen voorrang.Net voor de fietsoversteekplaats in de rijrichting van Woesten en net voorbij de fietsoversteekplaats in de rijrichting Poperinge werden er elementen op de rijweg aangebracht waardoor het niet mogelijk is om met twee voertuigen op hetzelfde moment te kruisen. Daardoor dient de bestuurder die vanuit de richting Poperinge komt voorrang te verlenen aan de bestuurder die uit de richting Woesten komt.Er werden drie parkeerzones aangelegd naast de rijweg. Het gaat om volgende: parkeerzones tussen huisnummer 1 en 21, langs beide zijden van de weg; parkeerzone tussen huisnummers 21 en 27 en parkeerzone tussen huisnummer 81 en 97. Er werden acht parkeerzones afgebakend op de rijweg. Daardoor dient de bestuurder, die voor de parkeerzone staat, voorrang te verlenen aan de bestuurders uit de tegenovergestelde richting. Die parkeerzones worden afgeschermd door verlichte bloembakken.Er is een enkel richtingsfietspad langs beide zijden voorzien, vanaf de overgang met de fietssuggestiestroken in het begin van de Poperingestraat.Aangezien de verkeerssituatie ter hoogte van de fietsoversteekplaats duidelijk gewijzigd is, dient deze ook aangekondigd te worden.De samenwerking met CO7 werd verlengd tot 31 december 2025. Gedurende die periode blijven Gerda Goubeir (LVP) stemgerechtigd en Marion Vermander (Vleteren Actief) raadgevend bestuurder.Na de gemeenteraad maakten alle leden een rondgang in De Sceure, die momenteel grondig wordt verbouwd. "Onze nieuwe raadzaal zal nog niet klaar zijn voor de volgende gemeenteraad op woensdag 26 augustus. Er is nog enorm veel werk en de werken liepen vertraging op door corona en problemen met één van de aannemers. Bovendien komt het bouwverlof er aan", aldus LVP-burgemeester Stephan Mourisse. (AHP)