Het Oostkampse gemeentebestuur heeft een negatief advies verleend voor het gedeeltelijk dempen van de Erkegemse Put. "We zijn voor het volledig behoud van de vijver als waardevol landschappelijk...

Het Oostkampse gemeentebestuur heeft een negatief advies verleend voor het gedeeltelijk dempen van de Erkegemse Put. "We zijn voor het volledig behoud van de vijver als waardevol landschappelijk element en groen rustpunt in de wijk", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Zoals bekend wil de eigenaar de vijver in de wijk Erkegem gedeeltelijk dempen in functie van de bouw van zestien woningen. Op 26 maart diende hij hiertoe een aanvraag in bij de provincie. Maar de buurt ging in het verzet en tijdens het openbaar onderzoek werden 184 bezwaarschriften ingediend. Het merendeel daarvan werd door de gemeente als gegrond beschouwd. "Een maatschappelijk draagvlak voor dit project ontbreekt", aldus nog de Keyser. Twee jaar geleden diende de eigenaar van de Erkegemse Put al eens een aanvraag voor zijn project, maar na hevig protest door de buurtbewoners werd de vergunning toen geweigerd. Begin juli zal de provincie de knoop doorhakken over de nieuwe aanvraag. (AF)