In dat centrum wordt door een arts vastgesteld of een patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. Je mag er enkel naartoe na expliciete doorverwijzing door de eigen huisarts. Het centrum is zonder afspraak niet toegankelijk!! Het zijn de huisartsen en ziekenhuizen die de effectieve opstart bepalen. Dit zou kunnen opgestart worden in de komende dagen.

Er wordt de komende periode een grote hoeveelheid aan coronapatiënten verwacht. De huisartsen kunnen die veelheid in hun eigen praktijk niet aan en willen geen onderlinge besmetting tussen patiënten. Twee ruime consultatieruimtes, die in een beurtrol steeds door twee huisartsen bemand zijn én met een ruime wachtkamer waar de social distancing gegarandeerd kan worden, is daarvoor een oplossing.- Deze hulppost werkt enkel op expliciete doorverwijzing van de huisarts. Het is de huisarts die bepaalt wie naar de triagepost gaat. Zonder afspraak kom je er niet in.

Wachtkamer voor het ziekenhuis

Burgemeester Jan de Keyser: "Een triagepost moet je zien als een soort wachtkamer voor het ziekenhuis. De dokters bekijken of een coronapatiënt al dan niet naar het ziekenhuis moet of toch weer naar huis kan. Dat gebeurt dan ook allemaal in nauwe coördinatie met de ziekenhuizen in de regio. Met deze triagepost willen we de huisartsen ondersteunen in hun zware taak om alle corona- en andere patiënten te helpen. We zijn hen, al het verzorgend personeel en bij uitbreiding iedereen die professioneel of vrijwillig aan de slag gaat in deze crisistijden, dankbaar voor alle inspanningen."

(PH)

In dat centrum wordt door een arts vastgesteld of een patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. Je mag er enkel naartoe na expliciete doorverwijzing door de eigen huisarts. Het centrum is zonder afspraak niet toegankelijk!! Het zijn de huisartsen en ziekenhuizen die de effectieve opstart bepalen. Dit zou kunnen opgestart worden in de komende dagen. Er wordt de komende periode een grote hoeveelheid aan coronapatiënten verwacht. De huisartsen kunnen die veelheid in hun eigen praktijk niet aan en willen geen onderlinge besmetting tussen patiënten. Twee ruime consultatieruimtes, die in een beurtrol steeds door twee huisartsen bemand zijn én met een ruime wachtkamer waar de social distancing gegarandeerd kan worden, is daarvoor een oplossing.- Deze hulppost werkt enkel op expliciete doorverwijzing van de huisarts. Het is de huisarts die bepaalt wie naar de triagepost gaat. Zonder afspraak kom je er niet in.Burgemeester Jan de Keyser: "Een triagepost moet je zien als een soort wachtkamer voor het ziekenhuis. De dokters bekijken of een coronapatiënt al dan niet naar het ziekenhuis moet of toch weer naar huis kan. Dat gebeurt dan ook allemaal in nauwe coördinatie met de ziekenhuizen in de regio. Met deze triagepost willen we de huisartsen ondersteunen in hun zware taak om alle corona- en andere patiënten te helpen. We zijn hen, al het verzorgend personeel en bij uitbreiding iedereen die professioneel of vrijwillig aan de slag gaat in deze crisistijden, dankbaar voor alle inspanningen." (PH)