49 huizen telt de Blikstraat in Langemark. "41 mensen hebben onze petitie getekend. We kunnen spreken dat onze petitie gedragen is door de buurt. Maar voor burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) en schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vantomme (N-VA) bleek dat niet van tel. José Victoor, die in de straat woont en raadslid is voor N-VA, onderschreef eveneens de petitie. Hij zou zijn partij daarop aanspreken, maar we hebben niets vernomen", zegt Björn Vandenberghe, ICT-coördinator bij het college van Poperinge.
...

49 huizen telt de Blikstraat in Langemark. "41 mensen hebben onze petitie getekend. We kunnen spreken dat onze petitie gedragen is door de buurt. Maar voor burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) en schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vantomme (N-VA) bleek dat niet van tel. José Victoor, die in de straat woont en raadslid is voor N-VA, onderschreef eveneens de petitie. Hij zou zijn partij daarop aanspreken, maar we hebben niets vernomen", zegt Björn Vandenberghe, ICT-coördinator bij het college van Poperinge."De ontsluiting van de volledige nieuwe wijk wordt voorzien via de Blikstraat. Dit was een rustige straat met veel jonge gezinnen en senioren. In de petitie hadden we de gemeente gevraagd om de plannen van de verkaveling te herbekijken zodat de toegang voor de nieuwe wooneenheden evenredig zou gespreid worden over de Blikstraat en de Papaverweg. In geen van de drie inrichtingsvoorstellen in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) was er ooit sprake van een volledige ontsluiting via de Blikstraat. Met de petitie vragen we eveneens flankerende maatregelen tegen het extra verkeer, het gebruik als sluipweg sinds de dorpskernvernieuwing en de overdreven snelheid. Daarenboven zou het ideaal zijn, mocht bij de hertekening van de verkaveling er geen verbinding tussen de Blikstraat en de Papaverweg voor wagens ontstaan, zo kan er geen sprake zijn van doorgaand verkeer. Het vorige BPA voorzag in een verplicht groenscherm op de site Vanhaelewijn. Dat is geschrapt", stelt Björn Vandenberghe vast."Het is perfect mogelijk om te schuiven met kavels zodat een deel van het verkeer via de Boterbloemstraat (nu doodlopend, red.) in de Zonnebekestraat kan uitmonden. De gemeente vindt deze mogelijkheid te onveilig door de asverschuiving, maar de gemeente heeft zelf de Lekkerboterstraat daarop aangesloten. Het ontgoochelt me enorm dat een openbaar onderzoek met 41 opmerkingen tot niets leidt. Waarom een onderzoek voeren als je toch geen inspraak wenst? Onder het moto meten is weten, hebben ze dan een verkeerstelling beloofd en uitgevoerd. Dat is uitgedraaid op een lachertje want men koos voor de periode van 24 juli tot 25 augustus, toen veel mensen op vakantie waren. Kan je daar relevante conclusies uit trekken?""Men voorziet een uitrijweg van 4,5 meter breed. Is dat voldoende om met twee wagens te kruisen? Ook de garages van de bewoners zijn daarop aangesloten. We denken dat daar een flessenhals zal ontstaan. Op de uitrijweg is een riolering aangesloten die een vroegere ingekokerde dijk vormde tussen Vanhaelewijn en de aangelanden. De gemeente heeft dat gecontroleerd en het deksel opengebroken. De ratten hebben daar nu vrij spel", zucht Björn Vandenberghe.Voor de gecontesteerde uitrijweg koos de cultuurraad als naam 'Mensenrechtenstraat'. Het schepencollege volgde de naamgeving niet wegens te lang en opteerde voor de 'Flandriastraat', een verwijzing naar het vroegere busbedrijf Flandria Cars. "Wij hadden nochtans unaniem beslist in de cultuurraad om 'Mensenrechtenstraat' te adviseren. Het was de 70ste verjaardag van de universele verklaring van de rechten van de mens. Er was blijkbaar geen eensgezindheid in het schepencollege. Het is nog altijd een voorlopige naamgeving. Niets houdt ons tegen om de naam van een vrouw naar voor te schuiven. Vrouwen zijn in de straatnaamgeving immers ondervertegenwoordigd. Officieel hebben we als cultuurraad over het negeren van het advies trouwens niets gehoord", zegt voorzitter Peter Peene. (pco)