"Het gaat om een mooie en geschikte locatie, centraal gelegen", aldus schepen Benedikt Vallaey (Sterk). "Bovendien is ze ook goed gelegen tussen twee scholen. We zijn lang op zoek geweest maar ons geduld werd beloond."
...

"Het gaat om een mooie en geschikte locatie, centraal gelegen", aldus schepen Benedikt Vallaey (Sterk). "Bovendien is ze ook goed gelegen tussen twee scholen. We zijn lang op zoek geweest maar ons geduld werd beloond.""We zijn heel tevreden dat er werk wordt gemaakt van bijkomende opvangcapaciteit", reageert fractieleider Ward Gillis (PRO). "Het aantal opvangplaatsen voor kinderen tot 3 jaar is in onze gemeente fors gedaald van 146 in 2016 tot 115 in 2019. In 2020 zullen dit er wellicht nog minder zijn door de sluiting van een belangrijke opvang met grote capaciteit in Moorslede.""De woning die nu gehuurd wordt, stond vorig jaar te koop en toen deed ik het voorstel aan het schepencollege om deze te kopen. Deze piste is toen niet overwogen. Jammer want aankopen zou voor meer zekerheid zorgen en door iets meer te betalen per maand zouden we na 20 jaar eigenaar worden van het volledige pand en dus meer plaats hebben. Ik vind het een gemiste kans." "Nu wordt de benedenverdieping van het gebouw onderverdeeld in twee huurpanden: een handelsruimte van ongeveer 50 vierkante meter en een ruimte voor kinderopvang. Boven is er een appartement voorzien. Mocht de gemeente het volledige pand verworven hebben, hadden we heel wat meer nuttige oppervlakte bekomen. De slaapruimte bevindt zich in het midden van het gebouw, is 40 vierkante meter en toch wel beperkt. Ook na deze realisatie zal de opvangnood voor kinderen tot 3 jaar blijven bestaan. Een tweede gemeentelijke opvang in Dadizele dringt zich dan ook op want we zien het aantal plaatsen zienderogen dalen. Het zal meer dan nodig zijn.""De prijs voor aankoop vonden we nogal duur", reageert de schepen. "Nu sluiten we een huurovereenkomst voor tien jaar af. Nu is er nood maar we weten bijvoorbeeld niet of dat over zeven jaar ook nog het geval zal zijn. In 2022 is gepland dat we in Dadizele ook daar met een kinderopvang zullen starten." Ook de N-VA is tevreden met de opstart van een nieuwe crèche. "Bij deze een oproep om dit nieuws en de nodige contactgegevens voor reservatie zo snel mogelijk te verspreiden onder onze inwoners", aldus Gert-Jan Hovaere. "Vorig jaar werden er per maand tien kinderen geboren. Dit betekent dat de plaatsen in de gemeentelijke kinderopvang onmiddellijk zullen ingevuld zijn. We moeten uit een vicieuze cirkel geraken waarbij we door gebrek aan eigen gemeentelijke capaciteit onze kindjes naar omliggende gemeenten moeten doen. Ik spreek zelf uit ervaring."De gemeenteraad keurde ook de samenwerkingsovereenkomst met Motena Kids goed. "Ze staan volledig in voor de organisatie van de opvang, zowel naar rekrutering van onthaalouders als naar rekrutering van kindjes", zegt Benedikt Vallaey. "De mensen die de opvang doen werken volledig in dienst van Motena en zijn dus geen gemeentepersoneel. Ze bieden ook sterke pedagogische ondersteuning aan onthaalouders en ontlasten de onthaalouders van de administratie voor Kind en Gezin." (EDB)