De voormalige handelszaak Aveve in de Boezingestraat Langemark staat te koop. De vraagprijs voor het gewezen tuincenter bedraagt 900.000 euro. Het onroerend goed kent een totale oppervlakte van bijna een halve hectare. Het bestaat uit een handelswoning met bedrijfsgebouwen, goed voor een oppervlakte van 25,05 are en aaneensluitend een braakliggend weiland met een oppervlakte van 22,77 are. Dat laatste geeft een verbinding tussen de terreinen van het sportcentrum en de jeugdcampus en vormt een belangrijke meerwaarde.
...

De voormalige handelszaak Aveve in de Boezingestraat Langemark staat te koop. De vraagprijs voor het gewezen tuincenter bedraagt 900.000 euro. Het onroerend goed kent een totale oppervlakte van bijna een halve hectare. Het bestaat uit een handelswoning met bedrijfsgebouwen, goed voor een oppervlakte van 25,05 are en aaneensluitend een braakliggend weiland met een oppervlakte van 22,77 are. Dat laatste geeft een verbinding tussen de terreinen van het sportcentrum en de jeugdcampus en vormt een belangrijke meerwaarde.Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Statiewijk en Westelijke dorpsrand' was al ingekleurd op dergelijk scenario van bebouwing en de uitwerking van een jeugdcampus.Indien de gemeenteraad zijn goedkeuring verleent, kan er in de loodsen een bundeling komen voor een eigentijds onderdak voor jeugdverenigingen, de teken- en muziekschool, St.-Ceilia of creatieve ruimtes voor de Kunstkring 20-10 of de fotoclub Fotoclub So-Iso,... In het woongedeelte ziet het schepencollege ruimte voor één of meerdere doorgangswoningen voor thuisloze cliënten van het OCMW.Ook niet onbelangrijk bij de aankoop is de mogelijkheid voor een trage doorsteek tussen de handelszaak en het sportcentrum. Naast ontsluiting kan de braakliggende zone dienen voor recreatie.In de zone Aveve en het sportcentrum situeert zich de gemeenschapsschool. In 2005 kocht de gemeente en deel van hun terrein waar de verlaten prefabs van de gemeenschapsschool Ter Berken gelegen waren. Het perceel was 78,6 aren groot. In 2014 werd het idee van een jongerencampus op die plek gelanceerd. Toen leefde de idee al om de jeugd en de harmonie daar te centraliseren. Het gevolg van de optie bood mogelijkheden om op de site in de vroegere jongensschool aan woningbouw te doen. Daar zijn academie en Chiromeisjes gehuisvest.In die periode is er aan de toekomstige gebruikers gevraagd om hun droomlokaal te schetsen op papier of in woord. De antwoorden van de bevraging handelden over kunnen ravotten, avontuurlijkheid te creëren en keukenaccomodatie voorzien.Na positief advies van de gemeenteraad kan gestart worden met overleg met alle verenigingen en kunstonderwijs. Het college start de zoektocht naar mogelijke subsidiëring.Voor de opmaak van het artikel wenste de bevoegde schepen Johan Vanysacker geen vragen te beantwoorden. "Er is een bestuursakkoord tussen CD&V en N-VA dat stipuleert dat nieuwe projecten door schepencollege in zijn geheel worden voorgesteld."Het nieuwe project gestalte geven, zal in ieder geval het werk zijn van de opvolger van Johan Vanysacker, Eddy Vanacker. Hij neemt vanaf 2021 de bevoegdheden jeugd en cultuur over.Naar verluidt had ook supermarkt Aldi interesse in het pand van Aveve.Op de gemeenteraad van maandag 31 augustus wordt meer uitleg gegeven. (PCO)