De kostprijs van deze aankoop bedraagt 1, 1 miljoen euro. De aangekochte grond is beter bekend als het terrein waar jaarlijks de feesttent staat van de Ezelsfeesten en waarop in 2019 het gratis festival P'latseDoen werd op georganiseerd. "We werden alvorens het op de markt werd gebracht op de hoogte gebracht dat dit strategisch stuk grond versneld zou verkocht worden door het Gemeenschapsonderwijs", licht burgemeester Francis Benoit toe. "Meteen hebben wij hen ...

De kostprijs van deze aankoop bedraagt 1, 1 miljoen euro. De aangekochte grond is beter bekend als het terrein waar jaarlijks de feesttent staat van de Ezelsfeesten en waarop in 2019 het gratis festival P'latseDoen werd op georganiseerd. "We werden alvorens het op de markt werd gebracht op de hoogte gebracht dat dit strategisch stuk grond versneld zou verkocht worden door het Gemeenschapsonderwijs", licht burgemeester Francis Benoit toe. "Meteen hebben wij hen onze interesse kenbaar gemaakt. Gezien het bedrag was de volledige gemeenteraad nodig om deze aankoop goed te keuren." Tijdens de besprekingen werd gemeld dat indien de gemeente wil overgaan tot het kopen van deze grond, het belangrijk was om rekening te houden met een aantal voorwaarden die worden opgelegd door de raad van bestuur van het GO!. De gronden moeten aangewend worden voor sociale doeleinden, voor algemeen nut of openbare doeleinden of voor organisaties die voor kinderen werken. Aangezien dit perceel grond in het centrum van de gemeente heel wat interesse wekt bij projectontwikkelaars, is er ook een voorwaarde dat het niet met meerwaarde kan doorverkocht worden in de eerste 10 jaar." De verwerving van deze grond is een grote investering voor onze gemeente maar de ligging van dit perceel in het centrum van Kuurne biedt heel veel mogelijkheden", gaat de burgemeester verder. "Het perceel grond is daarenboven strategisch van belang voor de verdere ontwikkeling van ons centrum. Een andere troef is dat zowel de Ezelsfeesten als P'latseDoen gegarandeerd op het terrein verder hun activiteiten kunnen blijven organiseren in de toekomst. Deze ruimte kan door de koop van de gemeente open blijven, kan als speelplek verder gebruikt worden of eventuele werfzone tijdens centrumvernieuwing, een zachte parking bij parkeerproblemen of als groene ruimte. Deze investering is levensbelangrijk voor het hart van Kuurne." Ook schepen van Omgeving Ann Messelier is gelukkig met de aankoop: "Met de goedkeuring van het masterplan Kuurne 2035 streeft de gemeente naar een leefbaar en levendig centrum dat klaar is voor de toekomst. De gemeente Kuurne wil dan ook werken aan volgende vier doelstellingen: Een groener Kuurne, een versterking van de identiteit van het centrum, een sterkere relatie met water en ten slotte een duurzame mobiliteit." (BRU)