Gemeente gaat camera’s inzetten tegen boomvandalen: “Bomen moedwillig afgeknakt”

Schepen Chris Verhaeghe bij een vernieuwd exemplaar. (foto JCR) © JOKE COUVREUR
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

De gemeente kreeg een drietal weken geleden af te rekenen met vandalen die naast bomen ook verkeersborden en straatnaamborden viseerden. De gemeente gaat volgens schepen van Duurzaamheid Chris Verhaeghe (Open VLD) camera’s inzetten op plaatsen die gevoelig zijn aan boomvandalisme. Er wordt tijdens de gemeenteraad deze maand ook een intergemeentelijk retributiereglement gestemd dat overtreders dieper in de buidel doet tasten dan tot nu toe het geval was.

“Een drietal weken geleden werden in een periode van goed tien dagen negen bomen moedwillig vernield”, weet Chris Verhaeghe. “Dat was het geval in de Kasteeldrevestraat, in de Watervlietstraat, aan het Boerenhol en in de André Dejonghestraat. Vooral de twee afgekraakte boompjes in de André Dejonghestraat lagen nogal gevoelig. Het ging immers om geboortebomen met daarop de naam van het kind voor wie de boom aangeplant werd.”

“Het gaat echt om puur vandalisme. Het was overduidelijk dat de bomen niet per ongeluk door een landbouwmachine aangereden werden. De boompjes werden echt bewust doormidden geknakt. In dezelfde periode vonden daarenboven ook nog andere vandalenstreken plaats. Zo werden verkeersborden omgedraaid, werden borden verwijderd en weggegooid in de berm en werden ook straatnaamborden overgeplooid.”

Helaas geen getuigen

“Het vernielen van de bomen gebeurde ook steeds in dezelfde omgeving wat ons doet veronderstellen dat het om dezelfde daders gaat. Getuigen van het vandalisme zijn er jammer genoeg niet. Met de gemeente hebben we alvast klacht tegen onbekenden ingediend.”

Daar laat de gemeente het evenwel niet bij. “We gaan ook inzetten op mobiele camera’s”, weet schepen Verhaeghe, “Die gaan we zowel gebruiken voor het vaststellen van overtredingen op het gebied van zwerfvuil als op het gebied van vandalisme. Via huisvuilintercommunale Mirom kunnen we over zwerfvuilcamera’s beschikken.”

Met de gemeente hebben we alvast klacht tegen onbekenden ingediend

“We gaan Mirom alvast vragen om meer camera’s te kunnen inzetten dan nu het geval is. Die zullen worden ingezet op zwerfvuilgevoelige plekken en op plaatsen waar risico op boomvandalisme bestaat. Mirom heeft iemand in dienst die politiebevoegdheid heeft en via de camerabeelden overtredingen kan vaststellen en beboeten. De gemeentes zorgen alleen voor de administratieve afhandeling.”

“Daarnaast wordt er, als de gemeenteraad zijn zegen geeft, vanaf 1 januari volgend jaar een nieuw retributiereglement van kracht dat overtreders dieper in de buidel doet tasten dan tot nu het geval was. Alle kosten worden daarbij in rekening gebracht.”

“Stel bijvoorbeeld dat iemand betrapt wordt op het moedwillig vernielen van een boom dan wordt niet alleen de kost voor een nieuwe boom in rekening gebracht, maar ook de werkuren, het verwijderen van de oude boom en de verplaatsingskosten. Bovendien komt daar ook nog eens een Gasboete bovenop.”

Geruchten dat de landbouw iets met de vernielde bomen te maken heeft, drukt de schepen resoluut de kop in.

Niet schuld van landbouwers

“Soms gebeurt het wel eens dat een landbouwvoertuig per ongeluk een boom aanrijdt”, stelt schepen Verhaeghe. “Omwille van de steeds bredere landbouwvoertuigen vermijden we ook om bomen langs landbouwwegen te plaatsen.”

“Langs landbouwwegen plaatsen we overigens enkel bomen met toestemming van landbouwers. Sommige landbouwers vragen net om bomen om voor schaduw voor hun dieren te zorgen, terwijl andere liever geen bomen zien. Die kunnen immers schade berokkenen aan teelten door hun schaduw of omdat er bladeren tussen de teelten raken.”

Melden over zwerfvuil of vernielen van groen, kan bij de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente: 051 70 82 01; ruimte@staden.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier