De uitbating van het bijgebouw van het Gaverkasteel, de zogenaamde stalling, zorgde de jongste jaren steevast voor discussie. Er waren aanhoudende geschillen tussen enerzijds de gemeente Deerlijk en anderzijds de concessiehouders van het conceptrestaurant Meetjes Talore. Ook tussen tennisclub TC Gaverkasteel, die er vijf terreinen ter beschikking heeft, en de exploitanten van de horecazaak waren de relaties serieus vertroebeld.
...