De uitbating van het bijgebouw van het Gaverkasteel, de zogenaamde stalling, zorgde de jongste jaren steevast voor discussie. Er waren aanhoudende geschillen tussen enerzijds de gemeente Deerlijk en anderzijds de concessiehouders van het conceptrestaurant Meetjes Talore. Ook tussen tennisclub TC Gaverkasteel, die er vijf terreinen ter beschikking heeft, en de exploitanten van de horecazaak waren de relaties serieus vertroebeld.
...

De uitbating van het bijgebouw van het Gaverkasteel, de zogenaamde stalling, zorgde de jongste jaren steevast voor discussie. Er waren aanhoudende geschillen tussen enerzijds de gemeente Deerlijk en anderzijds de concessiehouders van het conceptrestaurant Meetjes Talore. Ook tussen tennisclub TC Gaverkasteel, die er vijf terreinen ter beschikking heeft, en de exploitanten van de horecazaak waren de relaties serieus vertroebeld.Volgens de gemeente beging de concessiehouder belangrijke contractuele tekortkomingen, maar hetzelfde werd ook gesteld door de concessiehouder tegenover de gemeente. Een verzoeningsvergadering tussen beide partijen die plaatsvond in december 2018, bracht geen soelaas. "Begin dit jaar besloten we, na een zitting bij de vrederechter, om gesprekken op te starten die moesten leiden tot een overeenkomst tussen beide partijen", verduidelijkt schepen voor Gaverdomein Bert Schelfhout (Open VLD)."De complexiteit van het dossier maakte het niet gemakkelijk, maar ik ben heel blij dat we er nu toch in geslaagd zijn om de lopende concessieovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen. Dat is in het belang van alle actoren op het Gaverdomein. De uitbaters kunnen nu op een andere locatie een doorstart maken.""Dat zijn we ook van plan", stellen Chantal Caby en Emma Maertens van Meetjes Talore. "Het concept slaat aan en er zijn al vergevorderde gesprekken omtrent een nieuwe locatie in de regio, maar er is nog niets concreets beslist. Het restaurant zal zeker tot midden oktober open zijn op de huidige locatie. Ook onze zomerbar El Verano blijft de hele zomer open. Mensen die al afspraken hadden gemaakt over festiviteiten in 2020, zullen allemaal persoonlijk door ons gecontacteerd worden.""Meetjes Talore deed de voorbije vijf jaar grote investeringen in het pand", vult schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V) aan. "Er kwam onder meer een nieuwe professionele keuken, een nieuwe aanbouw, een opwaardering van het terras en diverse technische voorzieningen. Het pand is opgewaardeerd in zijn totaliteit, wat een meerwaarde betekent voor de gemeente.""Na veelvuldig overleg met experten en de betrokken exploitanten kwamen we overeen dat de opwaardering en de nog lopende concessie een bepaalde waarde weerspiegelen", aldus schepen van Financiën Sandra De Leeuw-Goussey (Open VLD). "Uiteindelijk zal de gemeente een forfaitair bedrag van 325.000 euro betalen aan de concessiehouder. De gemeenteraad werd hieromtrent geconsulteerd en keurde de overeenkomst unaniem goed.""Wij zullen met het gemeentebestuur de nodige tijd nemen om een nieuwe partner te zoeken voor de uitbating. De bedoeling is dat het pand optimaal ter beschikking kan gesteld worden voor de inwoners in het algemeen en de betrokken verenigingen in het bijzonder. Na de zomer zullen we hiertoe een procedure opstarten en een nieuwe concessie uitschrijven.""Dit is zeker een goede zaak", vindt ook oppositieraadslid Dirk Demeurie (N-VA). "Toch wil ik er op wijzen dat vooral de vorige CD&V-meerderheid een verpletterende verantwoordelijkheid treft in de slordige, nonchalante opstelling van de uitbatingsvoorwaarden. Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren. De keuze van de nieuwe uitbater, de concessievoorwaarden en het concept moeten heel duidelijk zijn." (Rik Devos)