Kinderen kunnen gebruik maken van de noodopvang in de scholen indien de werkende ouders helemaal niet in opvang kunnen voorzien of grootouders (65-plussers) de kinderen niet kunnen/mogen opvangen.

Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten.

In alle Bredense lagere scholen wordt de voor- en naschoolse noodopvang gegarandeerd. De BKO (buitenschoolse kinderopvang van het gemeentebestuur) blijft open en hanteert dezelfde strikte beperkingen bij het voorzien van noodopvang.

Ouders die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de noodopvang in de scholen worden gevraagd om dagelijks de temperatuur van de kinderen te nemen voor het kind naar school te brengen. Breng uw kind niet naar de school of BKO bij een lichaamstemperatuur van 37,5° C of hoger.

Speciale informatienummers

Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur:

? informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)

? informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout)

Je kunt ook een e-mail sturen naar infodienst@bredene.be of info@ocmwbredene.be.

(MM)

Kinderen kunnen gebruik maken van de noodopvang in de scholen indien de werkende ouders helemaal niet in opvang kunnen voorzien of grootouders (65-plussers) de kinderen niet kunnen/mogen opvangen.Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten.In alle Bredense lagere scholen wordt de voor- en naschoolse noodopvang gegarandeerd. De BKO (buitenschoolse kinderopvang van het gemeentebestuur) blijft open en hanteert dezelfde strikte beperkingen bij het voorzien van noodopvang.Ouders die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de noodopvang in de scholen worden gevraagd om dagelijks de temperatuur van de kinderen te nemen voor het kind naar school te brengen. Breng uw kind niet naar de school of BKO bij een lichaamstemperatuur van 37,5° C of hoger.Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur:? informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)? informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout)Je kunt ook een e-mail sturen naar infodienst@bredene.be of info@ocmwbredene.be.(MM)