Gemeente Deerlijk komt tussen in aankopen van schoolmateriaal voor kwetsbare kinderen

Schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken. © (Foto DRD)
Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

De OCMW-raad van Deerlijk keurde de gemeentelijke materiële ondersteuningstoelage voor schoolgaande kinderen goed. Het reglement treedt onmiddellijk in werking en heeft als doel om gezinnen met kinderen, die in een kwetsbare situatie leven, te bereiken en hen ook concrete hulp aan te bieden bij de aankoop van enkele spullen voor hun kinderen.

“De kansarmoede-index is in Deerlijk de afgelopen jaren sterk gestegen”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V). “In 2015 werd 4,1 procent van de Deerlijkse kinderen geboren in een kansarm gezin. In de jongste cijfers, die we ter beschikking krijgen van Kind & Gezin, bedraagt die index al 8,5 procent. Dat is meer dan een verdubbeling. We zien ook in de praktijk dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen”.

“Er bestaan al enkele ondersteunende maatregelen die vooral gericht zijn op de ouders van kwetsbare gezinnen. Zo komen we, na een financieel onderzoek, soms tussen in de schoolfacturen. Met deze nieuwe toelage is dit niet het geval, want we willen ons echt gaan richten op de kinderen zelf. Het is als kind of jongere helemaal niet leuk om met versleten pantoffeltjes te moeten turnen, met een kapot brilletje de lessen te moeten volgen of om geen handschoenen te kunnen dragen als het koud is in de winter. Soms gaat dit ook nog gepaard met pestgedrag. Daarom hebben we besloten om tussen te komen bij de aankoop van onder andere een bril, fietshelm, jas, turnpantoffels, winteraccessoires, een luizenbehandeling, schrijfmateriaal, pennenzak…“

Maximumbedrag

“Voor kleuters is de tussenkomst op jaarbasis geplafonneerd op 75 euro, voor schoolgaande kinderen in het lager onderwijs is het 100 euro en in het secundair onderwijs 125 euro. De premie kan aangevraagd worden door de ouders of de voogd van kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen die in Deerlijk woonachtig zijn. De kinderen moeten deel uitmaken van een gezin dat gekend is door de brugfiguur onderwijs van het lokaal bestuur of door een maatschappelijk werker. Er wordt na de aankoop altijd een betalingsbewijs opgevraagd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.