Naar verluidt zijn de panden eigendom van een Nederlandse investeerder, die ook andere panden in Den Haag en Amsterdam op dezelfde manier laat teloorgaan. "In de Wenduinesteenweg staat ook nog een pand van dezelfde investeerder al jaren leeg. De twee panden werden door het gemeentebestuur opgenomen op de gemeentelijke inventaris voor leegstaande en verwaarloosde ...

Naar verluidt zijn de panden eigendom van een Nederlandse investeerder, die ook andere panden in Den Haag en Amsterdam op dezelfde manier laat teloorgaan. "In de Wenduinesteenweg staat ook nog een pand van dezelfde investeerder al jaren leeg. De twee panden werden door het gemeentebestuur opgenomen op de gemeentelijke inventaris voor leegstaande en verwaarloosde gebouwen, waardoor de eigenaar jaarlijks flinke boetes betaalt.""Reeds sinds 2013 wordt aan de eigenaars een jaarlijkse belasting op leegstand en verwaarlozing aangerekend. Alles samen werd de voorbije jaren een bedrag van 110.000 euro ingevorderd en betaald. Vanaf 2020 zal een jaarlijkse heffing verschuldigd zijn van 40.000 euro - per jaar! - tot wanneer de gebouwen opnieuw in orde gesteld zijn. Meer kunnen we als gemeentebestuur echt niet doen, tenzij dus onteigenen", aldus Vandaele. Ook de Vlaamse overheid heeft zich de zaak volgens de burgemeester ondertussen aangetrokken. "Zij heeft tegen de eigenaar een rechtszaak aangespannen wegens verwaarlozing van historische panden in een beschermd dorpsgezicht. Bij arrest van het Hof van Beroep Gent op 15 maart 2019 werden de eigenaars veroordeeld omdat zij de historische panden laten verkommeren", klinkt het. De eigenaars dienen de beide panden nu binnen de twee jaar in een originele en goede staat te herstellen. Intussen verhoogde het gemeentebestuur de druk. "Ik heb de eigenaar een brief gestuurd met de boodschap dat wij als gemeente de onteigeningsprocedure zullen opstarten als er niet snel aan de herstellingen begonnen wordt", besluit burgemeester Wilfried Vandaele.Het tweelingpand in de Leopoldlaan is gelegen in het beschermd dorpsgezicht van villawijk de Concessie, en dus zelf ook beschermd. Het werd gebouwd in 1931 naar een ontwerp van Maurice Haegebaert, een architect uit De Haan.