Gemachtigde opzichters voortaan aan de schoolpoort

De basisschool in de Wielsbekestraat krijgt voortaan gemachtigde opzichters aan de schoolpoort. (foto CLY)
Redactie KW

Basisschool Mandelbloesem, met een afdeling in de Wielsbekestraat en in de Stationsstraat, moet het voortaan zonder politiebewaking stellen bij begin en einde van de lessen. De directie rekent hiervoor voortaan op gemachtigde opzichters. Niet meteen een gelukkige beslissing, want de zoektocht naar vrijwilligers is niet in één handomdraai opgelost.

Dat de school plots een beroep moet doen op gemachtigde opzichters aan de schoolpoort heeft alles te maken met de beslissing van de korpschef van politiezone Midow die in september te kennen gaf dat hij niet langer manschappen kon leveren om aan de schoolpoort de kinderen over te zetten. Alles had te maken met het feit dat wijkagent Bert Deras een andere functie kreeg toebedeeld.

Er werd meteen in overleg gegaan met de korpschef, de schooldirectie en enkele mensen van de gemeentelijke administratie in de hoop dat we op 1 oktober het probleem van de gemachtigde opzichters zouden kunnen oplossen. In eerste instantie werd gekeken naar buurgemeente Kuurne hoe men het daar aanpakt. Midow beloofde te zorgen voor een opleiding als er voldoende kandidaten waren gevonden.

“We vonden relatief vlug een zevental kandidaten”, zegt de schooldirectie.

Vergoeding

“Wellicht had dit ook te maken met het feit dat we aan deze opdracht een vrijwilligersvergoeding hebben gekoppeld van 10,21 euro per uur. Het zou gaan om een dagelijks toezicht vanaf 8.05 uur tot 8.35 uur en ‘s middags van 13.15 tot 13.45 uur. De school zelf zou de planning opmaken van hoe die opzichters worden ingezet. Contactpersoon Stephanie Debeuf zou ook het aantal prestaties bijhouden. Op het einde van het schooljaar zou er een overleg of evaluatie volgen. Alle materiaal nodig voor een goed functioneren van een gemachtigd opzichter zou hen ter beschikking worden gesteld.”

We vonden relatief vlug een zevental kandidaten

De zeven kandidaten slaagden intussen voor hun nieuw opdracht. Het gaat om volgende vrijwilligers Eddy Vanparys, Kathy Dubois, Martin Vervaecke, Jan Heyerick, Luc Vancoillie, Bieke Coucke en vervanger ex-agent Jan Scherpereel.”

Wat met De Ginste?

Na het voorstel van de burgemeester kwam oppositieraadslid Marijke Verbeke plots op de proppen met de schoolsituatie op de Ginste. Zij vroeg zich af wat het verschil eigenlijk is met de Ginsteschool want daar wordt met geen woord over gerept. Ook op de Ginsteschool worden de kinderen veilig overgezet maar dit gebeurt door de leerkrachten die allemaal het examen van gemachtigd opzichter hebben afgelegd. Haar vraag was dan ook of zij nu ook niet moeten betaald worden net als hun collega’s van de centrumschool.

De burgemeester was eerder verrast door die vraag gezien de situatie op de Ginste totaal anders is en er daar nooit politiebewaking was bij het beëindigen van de lessen maar hij toonde zich bereid om over die situatie na te denken.

Schepen Olivier De Marez merkte ook nog op dat op de Ginste de kinderen geen dubbele rijweg moeten oversteken. “Vroeger was er daar ook nooit politiebewaking omdat dit niet nodig was.”

Raadslid Marijke voegde er nog aan toe dat de oversteek aan de schoolpoort wel gevaarlijk is door de aanwezigheid van bomen. (JC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.