Voorstel voor herbestemming van de kerk gepresenteerd aan de inwoners van Kaaskerke

Uit het herbestemmingsonderzoek is gebleken dat de erfgoedwaarde van de kerk eerder beperkt is. © gekregen foto gf
Redactie KW

De kerk van Kaaskerke is sinds 2020 in handen van de firma Pedra Viva!. Hun aandeelhouders bestaan uit architecten en stedenbouwkundigen met een passie voor erfgoed. Op 16 november hebben ze hun ideeën over de kerk en het dorp voor de eerste keer voorgesteld aan het Bewonersplatform van Kaaskerke.

Ook na een ontwijding van een kerk blijven kerkgebouwen belangrijk voor de identiteit van een dorp en een gemeenschap. Dit is ook het geval met de voormalige Sint-Bartholomeuskerk van Kaaskerke. Deze kerk werd al in 2003 ontwijd en na enkele jaren van leegstand in 2012 verkocht aan een antiquair. Deze verkocht het op zijn beurt in 2020 door aan de firma Pedra Viva!.

Eerst herbestemmingsonderzoek

De aandeelhouders van deze firma zijn enkele architecten en stedenbouwkundigen met een passie voor erfgoed. Met hun visie op de toekomstige herbestemming van de kerk hebben ze de ambitie om de identiteit van Kaaskerke te gaan versterken. Op 16 november hebben ze hun ideeën over de kerk en het dorp voor de eerste keer voorgesteld aan het Bewonersplatform van Kaaskerke. “Bij de aankoop van de kerk werd vastgesteld dat door achterstallige onderhoudswerken een snelle herbestemming niet mogelijk zou zijn. Daarenboven wensten we eerst een grondig herbestemmingsonderzoek uit te voeren. Hierbij werden onder andere in acht archieven een drieduizend archiefstukken teruggevonden, met een schat aan grote en kleine verhalen over de kerk en het dorp”, vertelt erfgoedontwikkelaar Wouter Dernau. “Om opnieuw leegstand en bijkomende verwaarlozing te vermijden werd in 2021 de kerk voorlopig tijdelijk herbestemd als ‘champing’ (church-camping, red.). Dit is een uniek logeerconcept dat door Pedra Viva! als eerste toegepast werd in België. Met de zes mooie houten slaaphutten (‘champing-pods’) wordt de kerk sindsdien als Bed & Bar Tolomeus verhuurd aan groepen tot 12 personen.

Verstedelijkingsdruk

“Nu is uit het herbestemmingsonderzoek gebleken dat de erfgoedwaarde van de kerk eerder beperkt is en bovendien deels verdwenen of beschadigd. Bovendien is de identiteit van het landelijke dorp de laatste decennia heel sterk onder verstedelijkingsdruk komen te staan. Bij de keuze van de herbestemming van de kerk en de inrichting van de omgeving kan men dus ofwel mee evolueren in deze verdere verstedelijking ofwel kan men trachten een vernieuwde landelijke kwaliteitsvolle identiteit te creëren langs de Oude Dorpsstraat”.

Nieuwe wooneenheden

De architecten en stedenbouwkundigen van Pedra Viva! kiezen bewust voor het tweede scenario. Hierbij wensen ze kwaliteitsvolle centrale ontmoetingsruimtes te creëren. Dit wensen ze te doen door het koor van de kerk en een deel van de buitenruimte rond de kerk in te richten als publiek toegankelijke ruimtes. Rond een nieuw ‘dorpserf’ wensen de eigenaars enkele wooneenheden te voorzien. Er zullen daarbij nieuwe wooneenheden gepland worden zowel in het schip en de toren van de kerk alsook met enkele kleinschalige landelijke woningen tussen de kerk en de Kaaskerkestraat. “Vanwege de impact van het herbestemmingsvoorstel op de omgeving willen we verder een open dialoog aangaan met alle betrokken overheden, adviesinstanties en omwonenden. Op basis van de diverse reacties zal hierna het onderzoek en het ontwerp nog worden bijgestuurd. Pas nadat er een voldoende brede consensus is over een herbestemmingsvoorstel zullen we een omgevingsvergunning aanvragen,” besluit Wouter Dernau. (ACK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.