Nieuwe pastorale eenheid Sint-Andreas in Middelkerke boven doopvont gehouden

Met de oprichting van de nieuwe pastorale eenheid Sint-Andreas wil het pastoraal team het christelijk leven in de gemeente een nieuwe vitaliteit geven © LC
Paul Bruneel

In de Sint-Willibrorduskerk van Middelkerke werd afgelopen zondag 28 november, door bisschop Lode Aerts, de nieuwe kerkgemeenschap Sint-Andreas boven de doopvont gehouden. Ook het altaar werd door de bisschop ingezegend.

De pastorale eenheid wordt geleid door een pastoraal team dat bestaat uit twee pastoors en vier vrijwilligers. Pastoor Bart Lagrange coördineert de werking van het team en binnen het team is hij ook verantwoordelijke voor de domeinen ‘liturgie en gebed’ en ‘beheer van de materiële en financiële middelen’.

Weekendvieringen

Na de pensionering van pastoor Luc De Baene werd priester Maryan Stetsyshyn benoemd tot medepastoor in de pastorale eenheid. Eerder was hij 16 jaar actief binnen de Oekraïense kerk in Genk en voor hem wordt het een aanpassen aan de westerse Kerk en de zeven parochies die er nog zijn in Middelkerke.

Voor eucharistievieringen kun je in het weekend nog terecht in de parochies Sint-Willibrordus Middelkerke, Sint-Laurentius Westende en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Lombardsijde. In de parochies Sint-Niklaas Slijpe, Sint-Gulielmus Wilskerke, Onze-Lieve- Vrouw Schore en Onze-Lieve-Vrouw Mannekensvere blijft de kerk open voor doopsels, huwelijken en uitvaarten.

Gastvrije kerk

Het pastoraal team bestaat verder uit Sylvia Bekaert uit Westende, Francine Duron uit Middelkerke, Lieve Vermander uit Slijpe en Jo Broucke, eveneens uit Slijpe. Met de oprichting van de nieuwe pastorale eenheid Sint-Andreas wil het pastoraal team het christelijk leven in de gemeente een nieuwe vitaliteit geven.

Het doel is om een open en gastvrije kerk uit te bouwen, een ontmoetingsplaats voor kerkelijken en zoekende gelovigen, maar ook een dienstbare kerk die solidair is met de zwaksten in de samenleving. De naam verwijst naar de apostel Andreas.

Het nieuwe team kan helpende handen gebruiken en hoopt dat veel gelovigen zich geroepen voelen om mee te werken. Dat kan in een specifieke werkgroep als medewerker bij activiteiten of als plaatselijke medewerker in een parochie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.