Federatie Langemark-Poelkapelle gaat op in Pastorale Eenheid Ieper: “Elke zone krijgt centrumkerk”

Priester Ettien N'Guessan, priester Mathias Parret, diaken Frank Allewaert, voorzitter van de Pastolare Eenheid Hans Debel, deken Roland Hemeryck en zuster Lieve Desodt.©Eric Flamand EF
Priester Ettien N'Guessan, priester Mathias Parret, diaken Frank Allewaert, voorzitter van de Pastolare Eenheid Hans Debel, deken Roland Hemeryck en zuster Lieve Desodt.©Eric Flamand EF
Stefaan Dehaerne
Stefaan Dehaerne Medewerker KW Westhoek

Vanaf 1 september wordt de federatie Langemark-Poelkapelle toegevoegd aan de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede-Ieper. Deze beslissing werd genomen om de continuïteit van de pastorale zorg, zoals kerkdiensten, te kunnen verzekeren na het vertrek van pastoor Bart Demuynck.

Toen de federatie Langemark-Poelkapelle begin 2020 zonder pastoor viel, brak voor de betrokken kerkgemeenschappen Sint-Paulus Langemark, O.L.V. Poelkapelle, Sint-Andreas Bikschote, Sint-Juliaan en O.L.V. Madonna een periode van onzekerheid aan. De Ieperse priesters sprongen voorlopig bij voor de dringende pastorale zorg. Die overbruggingsfase duurde echter veel langer dan verwacht, maar nu is er eindelijk een toekomstperspectief voor de langere termijn. “Door de coronapandemie moesten de voorbereidende gesprekken even uitgesteld worden”, vertelt zuster Lieve Desodt. “Toen die toch konden plaatsvinden, kwamen de deelnemers tot het besluit dat het wenselijk zou zijn om met een ruimere groep van geëngageerde vrijwilligers uit Langemark-Poelkapelle verder na te denken over de mogelijkheden van een versterkte samenwerking tussen de federatie en de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede-Ieper.”

Zo’n open beraad had in oktober of november vorig jaar moeten plaatsvinden, maar ook hier stak het coronavirus daar een stokje voor. “Het bleef intussen ook wachten op nieuws over de beloofde, deeltijds vrijgestelde pastoor”, verduidelijkt deken Roland Hemeryck.

Heropstart

“Omdat er intussen toch een dynamiek op gang was gebracht die we niet wilden laten stilvallen, werden de gesprekken via online vergaderingen voortgezet. Door de coronapandemie ligt het pastorale leven zowel in de federatie als in de Pastorale Eenheid al een jaar quasi volledig stil. Een echte heropstart mogen we ten vroegste in het najaar van 2021 verwachten. Die erg lange onderbreking zal wellicht niet zonder gevolgen blijven. Vermoedelijk zullen niet alle aspecten van de pastorale werking zomaar kunnen worden hervat en zullen we nog lang de gevolgen van de coronacrisis blijven voelen. In die context is het weinig zinvol dat we als naburige kerkgemeenschappen naast elkaar zouden moeten zoeken naar een nieuwe weg vooruit.”

Fusie van decanaten

Dat leidde haast vanzelf tot de conclusie dat de samenwerking vanaf het najaar van 2021 maar beter de vorm kon aannemen van één grote Pastorale Eenheid. Ook het bisdom staat daar positief tegenover. “We beschikken nu over een volledig werkjaar om onze samenwerking als één Pastorale Eenheid verder uit te bouwen vooraleer zich alweer een volgende structuurwijziging zal aandienen”, aldus deken Roland Hemeryck. “In het najaar van 2022 zullen de decanaten Ieper en Poperinge immers samengevoegd worden tot één nieuw decanaat. Het bisdom acht nu de kans reëel dat er in de tussentijd uiteindelijk dan toch een deeltijds meewerkend priester zou kunnen worden aangesteld in de uitgebreide Pastorale Eenheid. Deze priester, die zou verblijven in Langemark-Poelkapelle, zou dan weliswaar een andere hoofdopdracht hebben, maar in de weekends wel kunnen bijspringen in de Pastorale Eenheid. Maar dat is nog niet helemaal zeker.” Voor deken Hemeryck, die eind oktober 2022 met pensioen gaat, zal deze uitbreiding zijn laatste realisatie zijn.

19 kerken

Het kerklandschap van de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede-Ieper zal vanaf september dus bestaan uit 19 kerken tegenover 14 nu . Hans Debel, voorzitter van het team van de Pastorale Eenheid, wil de parochies uit de federatie Langemark-Poelkapelle gerust stellen. “Het is zeker niet de bedoeling dat het volledige pastorale leven naar het centrum van Ieper verschuift”, vertelt hij. “Om voldoende dicht bij de lokale gemeenschappen te blijven, zal de Pastorale Eenheid in vier zones worden ingedeeld: het centrum van Ieper, de noordelijke rand van Ieper, de zuidelijke rand van Ieper en Langemark-Poelkapelle in het westen. In elk van die zones is er een centrumkerk met een wekelijkse viering, met dien verstande dat de kerk van Vlamertinge door zijn ligging fungeert als centrumkerk voor zowel de noordelijke als de zuidelijke rand van Ieper. De vier zones vormen ook het uitgangspunt voor een evenwichtige spreiding van alle weekendvieringen, eenmaal die kunnen worden hervat in hun min of meer gewone vorm.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.