Gegevensbeschermingsautoriteit berispt Westtoer voor druktemeting met slimme camera’s aan de kust

De geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft het toeristisch provinciebedrijf Westtoer een berisping opgelegd voor het gebruik van een netwerk van slimme camera’s die drukte meten aan de kust.

© KVDM
© KVDM

De problemen stellen zich niet zozeer voor de mensen die aan de kust rondwandelen, maar wel voor de personen die de informatie online willen raadplegen. De druktemeting van Westtoer wordt gebruikt om de risico’s op de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het is daarmee de eerste beslissing van de privacywaakhond over coronamaatregelen.

Cookies

De opgelegde corrigerende maatregelen hebben onder meer betrekking op de toestemming voor het gebruik van cookies op de website van Westtoer en op de privacyverklaring. Zo blijven de voorwaarden voor de cookies niet altijd geldig wanneer er verder wordt gesurft op de website. Het is ook niet duidelijk hoelang de gegevens bewaard worden van de mensen die de druktebarometer consulteren. Westtoer moet voortaan preciezer informeren over onder andere de rechtsgrond en de bewaartermijnen, zo luidt het oordeel.

Er stellen zich evenwel geen problemen met de verwerking van de gegevens die via de slimme camera’s werden genomen. De geschillenkamer van de GBA stelt namelijk dat camera’s die het aantal passanten tellen geïnstalleerd mogen worden, maar onder zeer strikte voorwaarden en als er een strikt minimum aan persoonsgegevens wordt verwerkt. Op dat vlak werden er wel degelijk maatregelen genomen om de privacy te beschermen, zo stelt de GBA.

Noodzakelijk

Zo werden de beelden slechts enkele milliseconden lokaal op de camera opgeslagen en daarna onmiddellijk onscherp gemaakt. De verwerking in tijd en ruimte bleef ook beperkt: enkel in de zomermaanden en op plaatsen waar een grote drukte waarschijnlijk is.

“Het gebruik van intelligente camera’s door Westtoer was, gezien de technische en organisatorische waarborgen die waren ingebouwd, evenredig en noodzakelijk om de bezoekersaantallen aan de kust te meten en de bescherming van de gezondheid van de toeristen te waarborgen”, zegt Hielke Hijmans, de voorzitter van de geschillenkamer.

Wat betreft de legitimiteit van het gebruik van intelligente camera’s voor druktemeting, geeft de geschillenkamer nog geen definitief uitsluitsel.

Op tijd in orde

Westtoer zelf is vooral blij dat het systeem in lijn is met de privacyregelgeving. “De GBA stelt dat het systeem van intelligente camera’s dat hiervoor werd ingezet geen schending inhoudt van de principes van de privacyregelgeving en dit zowel op vlak van rechtmatigheid als op vlak van de proportionaliteit. Westtoer had strikte maatregelen genomen om de privacy van kustbezoekers te garanderen en we zijn verheugd dat de GBA dit erkent”, zegt Tim Vanholle, financieel directeur van Westtoer. Zo was er geen sprake van het doorsturen van persoonsgegevens en werden de gemaakte beelden meteen omgezet in telgegevens en daarna ook gewist.

“We krijgen van de GBA nog even de tijd om ons met de punten in kwestie in regel te stellen. We zullen dat dus op tijd in orde brengen.” De barometer over de drukte aan de kust werd al meer dan twee miljoen keer gebruikt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.