Geert Vandercruyssen is 25 jaar hoofdcoördinator van het BIN“Samen voor een veiligere buurt”

Redactie KW

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) van Deerlijk is 25 jaar jong. Geert Vandercruyssen is er al een kwarteeuw de bezieler en hoofdcoördinator van. “De werking heeft een hele evolutie meegemaakt. Preventie staat meer dan ooit centraal. Ik blijf ervan overtuigd dat een aantal extra ogen voor de politie geen overbodige luxe is.”

Deerlijk was een van de eerste gemeenten in Vlaanderen waar een buurtinformatienetwerk in het leven werd geroepen. “In Engeland is het systeem van de Neighbourhood Watch al veel langer ingeburgerd”, start Sint-Lodewijknaar Geert Vandercruyssen (55) zijn verhaal. “Het eerste buurtinformatienetwerk in Vlaanderen werd in Poperinge opgestart onder impuls van Bertrand Pouseele. In januari 1996 hebben we voor de eerste keer in Deerlijk vergaderd met toenmalig rijkswachter Rudy Derycke. Ik werd coördinator voor Sellewie. Als begrafenisondernemer die ‘altijd beschikbaar was’, bleek ik bovendien het juiste profiel te hebben om hoofdcoördinator van het BIN Deerlijk te worden en zo geschiedde ook.”

Piramidevorm

Veiligheid en zich veilig voelen, het blijft een maatschappelijke prioriteit. Via een goed contact met de mensen in de buurt en in nauwe samenwerking met de politiediensten en de overheid helpt het BIN mee in de verzekering van een veiligere buurt. “In de beginjaren was het BIN een telefoonnetwerk in piramidevorm”, legt Geert uit. “Een bericht was soms een half uur onderweg tot het alle BIN-leden had bereikt. Dat was ver van ideaal, want door spraakverwarring kon een groene Volkswagen uiteindelijk een blauwe Ford worden ( lacht )… Dat opbellen van mensen is al vele jaren voltooid verleden tijd.”

“Door spraak- verwarring kon een groene VW plots een blauwe Ford worden”

“Nu wordt er via mail verwittigd door de politie en ik zorg voor een verdere verdeling naar de leden. In het kader van een nog betere communicatie zijn we enkele jaren geleden, naast de klassieke mail- en sms-berichtgeving, ook van start gegaan met een afzonderlijke Facebookpagina voor Deerlijk en Harelbeke, die beide tot de politiezone Gavers behoren. Hoofdinspecteur Koen Vanderbeken is nu het centrale aanspreekpunt.”

Preventie

“Niet alleen de manier van werken, maar ook de werking zelf is helemaal gewijzigd. Sommige verdachte situaties leidden in de beginperiode al te vaak naar heuse klopjachten en dat is uiteraard de bedoeling niet. We werken nu louter preventief en stimuleren waakzaamheid en opmerkzaamheid: inbraken in woningen en voertuigen, promotie voor vakantietoezicht, aandringen op alertheid bij ‘phishing’ ( een vorm van internetfraude om financiële gegevens te bemachtigen, red .) en andere cybercriminaliteit.”

“Een grote troef van het BIN is dat het helemaal gratis is voor de burger. Er zijn in Deerlijk 338 leden en dat aantal groeit nog stelselmatig. Of een BIN daadwerkelijk iets oplevert? Dat is niet in cijfers uit te drukken, maar het buurtinformatienetwerk heeft al verscheidene bijdragen geleverd tot het oplossen van allerlei strafbare feiten. De politiediensten kunnen extra ogen best gebruiken. Daarom blijf ik iedereen aanraden om alert te blijven en verdachte zaken te signaleren. We stellen met tevredenheid vast dat het eerder stil is op het vlak van inbraken. Een positief gevolg van corona allicht, maar het blijft hout vasthouden.” (RD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.