Met Geert Storme als voorzitter en Paul Roelens als penningmeester heeft de Tieltse Gidsenkring een stevig Pittems tintje gekregen, maar beiden hebben een (toeristisch) hart voor de buurstad. Zo werkte Geert samen met Céline D'hulst van de dienst Vrije Tijd van Tielt mee aan de opwaardering van het landbouwleerpad naar het project Amusant Platteland. Al snel bleek dat de Tieltse Gidsenkring, die nauw met het stadsbestuur samenwerkt, de expertise van de Pittemnaar (zie ook kader 'bio') goed kon gebruiken.
...

Met Geert Storme als voorzitter en Paul Roelens als penningmeester heeft de Tieltse Gidsenkring een stevig Pittems tintje gekregen, maar beiden hebben een (toeristisch) hart voor de buurstad. Zo werkte Geert samen met Céline D'hulst van de dienst Vrije Tijd van Tielt mee aan de opwaardering van het landbouwleerpad naar het project Amusant Platteland. Al snel bleek dat de Tieltse Gidsenkring, die nauw met het stadsbestuur samenwerkt, de expertise van de Pittemnaar (zie ook kader 'bio') goed kon gebruiken.Het is allemaal snel gegaan, want je bent nog maar drie jaar afgestudeerd als gids, vertelde je me net.Geert Storme: "Inderdaad. Een collega op het werk die wist dat ik beroepshalve vooral Oost-Vlaanderen had doorkruist en veel interesse toonde in landschappen, gebouwen en hun evolutie, raadde me aan om net als hij een opleiding tot gids te volgen in het avondonderwijs. Mijn specialisatie is streekgids Meetjesland, maar de scholing en inzichten die ik in die cursus opdeed kan ik natuurlijk ook dichter bij huis toepassen."Met Kanegemnaar Marc Arickx ben je niet de eerste de minste opgevolgd. "Marc wou het na 40 jaar voorzitterschap op zijn 75ste wat rustiger aandoen. Hij is en blijft een wandelend geschiedenisboek van Kanegem en zal ons verder zijn trouwe diensten bewijzen."Jouw eerste maanden als nieuwe voorzitter verliepen door het coronavirus niet zoals verwacht. Ligt de Tieltse Gidsenkring nu helemaal stil?"In plaats van met onze 14 actieve gidsen eens samen te kunnen vergaderen, probeer ik hen nu allemaal individueel op te zoeken. De acht themawandelingen die we voor deze zomer hadden uitgestippeld alsook de permanentie van de belevingsruimte in Mulle de Terschueren in Tielt en het oud gemeentehuis in Kanegem zijn geschrapt. Eén themawandeling hebben we in maart nog kunnen houden. We hoopten de draad weer op te pikken de eerste zondag van september en oktober, maar ik reken er met de verstrengde coronamaatregelen niet meer op en focus al op volgend toeristisch seizoen."Met de implementatie van de erfgoedapp van Faro, die je op elf locaties in de stad kunt activeren, hebben jullie wel een belangrijke bijdrage geleverd aan Zomer@Tielt."We selecteerden de monumenten, schreven vlot leesbare teksten en gingen met de stads- en OCMW-archivaris op zoek naar leuk bijhorend beeldmateriaal. Bij sommige collega's ligt die app gevoelig, maar ik denk dat hij complementair is aan onze gidsbeurten, die altijd zullen blijven bestaan. Ik verwonder mij er echt over hoe geregeld we nog aanvragen krijgen voor groepsarrangementen: vaak mensen van de andere kant van het land die Tielt als onderdeel van het Molenland of vanwege zijn oorlogsachtergrond willen komen ontdekken."Je hebt al van bij je aanstelling verteld dat je meer de dorpen en dus het Tieltse platteland aan bod wilt laten komen in jullie werk. Wat moet ik me daar bij voorstellen?"Tielt-centrum is goed bedeeld. Dankzij Marc geldt dat eveneens voor Kanegem. Maar ook Schuiferskapelle en Aarsele hebben heel wat troeven uit te spelen. In het geval van Kapelle denk ik aan het gelijknamige wijngoed, aan 't Een en 't Ander... In Aarsele valt veel te vertellen over de Sint-Martinuskerk, die werd gebouwd met ter plekke ontgonnen veldsteen, en het opmerkelijke fysieke samenspel met de voedertoren aan de overkant van de kerk. Ik denk ook aan de vallei van de Neringbeek met het Goed ten Broucken in Kanegem. Paters van de Gentse Sint-Baafsabdij kwamen er de streek ontbossen, moerassen droogleggen en de voedselproductie op gang trekken. Tevens kunnen we volgens mij nog heel wat naar boven spitten over de rol die Tielt ooit heeft gespeeld in de wolnijverheid. Je mag het belang van ons schapenhoudersverleden niet onderschatten."Hoe zie je concreet de uitwerking?"In elk dorp moeten we contactpersonen zien te vinden die onze interesses delen. Ik ben zeker dat er voldoende zijn. Daar hangt trouwens ook onze toekomst van af: van nieuwe leden die hun eigen kennis en verhalen over specifieke thema's meebrengen. Die insteken moeten leiden tot themawandelingen en gidsbeurten in de deelgemeenten, net zoals die in Tielt-centrum verder kunnen worden georganiseerd. Ik vind ook dat we als Tieltse Gidsenkring een aanbod van langere tochten in het ons omringende landschap moeten brengen. Activiteiten waarvoor we de fiets van stal moeten halen, dat spreekt voor zich."(Door Tom Van Houtte)Info: kandidaat-gidsen mogen zich altijd melden via tieltsegidsenkring@gmail.com.