Bij de start van iedere, nieuwe legislatuur is het voor de inwoners van de stad steeds afwachten welke veranderingen voelbaar zullen zijn in de portefeuille. De afvalverwerking, die in handen is van MIROM Menen, vormt hierop geen uitzondering. Tijdens de meest recente gemeenteraad werd de nieuwe regelgeving goedgekeurd, waardoor de vuilniszakken kleiner en duurder worden. "Maar op jaarbasis zal iedereen, die goed sorteert, uiteindelijk goedkoper bediend worden."
...

Bij de start van iedere, nieuwe legislatuur is het voor de inwoners van de stad steeds afwachten welke veranderingen voelbaar zullen zijn in de portefeuille. De afvalverwerking, die in handen is van MIROM Menen, vormt hierop geen uitzondering. Tijdens de meest recente gemeenteraad werd de nieuwe regelgeving goedgekeurd, waardoor de vuilniszakken kleiner en duurder worden. "Maar op jaarbasis zal iedereen, die goed sorteert, uiteindelijk goedkoper bediend worden."Joris Vandecasteele, directeur van MIROM Menen, begrijpt dat deze veranderingen niet meteen op gejuich werden onthaald. "Niemand betaalt graag, maar uiteindelijk zorgen deze nieuwe tarieven er niet alleen voor dat de vervuiler betaalt. We proberen ook de manier waarop met afval wordt omgegaan te gaan sturen. Vanuit de overheid werd ons opgelegd dat de restafval, dat iedere burger jaarlijks nog produceert, met gemiddeld 30kg moet gaan verminderen. Dit is een verplichting, we worden eigenlijk een beetje het mes op de keel gezet als het ware, dus proberen we op die manier mensen bewuster te laten omgaan met restafval."Meer betalen en toch goedkoper uitkomen? Een vreemde kronkel die Joris meteen verklaart. "We hebben ondertussen ook al de nieuwe P+MD-zak geïntroduceerd", gaat hij verder. "In de opvolger van de oude, blauwe zakken kunnen ondertussen meer en andere verpakkingen worden gegooid. Zaken die voorheen altijd in de witte zak terecht kwamen, worden nu met de blauwe zak mee opgehaald. Wie dus goed sorteert betaalt misschien wel meer voor een vuilniszak maar gaat er op jaarbasis minder gebruiken. Een niet te onderschatten besparing dus."(Lees verder onder de video)Menen krijgt groene zakken, in Roeselare blijven ze wit. "MIROM Menen en MIROM Roeselare hebben in het verleden bijna altijd op eenzelfde golflengte gezeten qua afvalverwerking", verklaart Joris. "Het is echter de verantwoordelijkheid van iedere gemeente apart om de verwerking van het afval te bekostigen. Zelfs met de prijsstijging betaalt zo een zak nog steeds niet alles. In Roeselare koos men ervoor om een nog duurdere prijs te gaan gebruiken, iets wat wij hebben willen vermijden. Vandaar dat we ook een duidelijk onderscheid door middel van kleur hebben willen maken."Voor hen die de nieuwe prijzen willen omzeilen door nu een voorraad in te slaan, heeft Joris echter slecht nieuws. "Vanaf 1 januari zijn we onverbiddelijk", sluit hij af. "De groene zakken en de nieuwe prijzen worden de norm. Wie nog witte zakken heeft, kan bij de containerparken of bij het gemeentehuis terecht voor een sticker, die op de zak gekleefd kan worden. Doet men dat niet, dan blijft de zak gewoon staan met een rode sticker erop."Voor de vrijwilligers die zich engageren bij de mooimakers verandert er helemaal niets. Daar kunnen de speciaal ontworpen vuilniszakken nog steeds worden gebruikt in de strijd tegen zwerfvuil.