Geen wijwater meer in kerken Brugs bisdom uit angst voor verspreiding van coronavirus

© foto Getty Images
Stefan Vankerkhoven

Gelovigen mogen bij het betreden van de kerk hun handen niet meer in wijwater onderdompelen. Die maatregel nemen de Belgische bisschoppen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Die voorzorgsmaatregel wordt ook in het Brugs bisdom ingevoerd.

De overheid roept op tot extra waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus Covid-19. De Belgische bisschoppen sluiten zich hierbij aan en vragen aan de katholieke geloofsgemeenschappen van ons land met onmiddellijke ingang de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij alle samenkomsten.

“Bij de vredeswens tijdens vieringen geen begroeting met de hand of met een kus. Geen gebruik maken van wijwater bij het binnengaan en het verlaten van het kerkgebouw. De communie alleen op de hand ontvangen. Indien praktisch haalbaar, uitsluitend door de voorganger uit te reiken.” Zo luidt de boodschap van kardinaal Jozef De Kesel namens de Belgische bisschoppenconferentie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.