Het kasteel Les Acacias dateert uit 1835 en werd indertijd gebouwd door wijnhandelaar Coens. De adellijke familie van Caloen bewoonde het kasteel jarenlang. Nadien werd het eigendom van de familie Van den Abeele, dat aan de overkant de seigneurie Residentie Rozenhof uitbaatte.
...

Het kasteel Les Acacias dateert uit 1835 en werd indertijd gebouwd door wijnhandelaar Coens. De adellijke familie van Caloen bewoonde het kasteel jarenlang. Nadien werd het eigendom van de familie Van den Abeele, dat aan de overkant de seigneurie Residentie Rozenhof uitbaatte.Het kasteel is sinds 2009 als monument beschermd en diende jarenlang als rusthuis. In 2011 werd het openbaar verkocht en kwam het in handen van projectontwikkelaar Thomas De Witte, die er 45 assisentiewoningen wou realiseren. Maar de buurtbewoners kwamen in opstand en lanceerden een petitie, waarin zij hekelden dat de buurt al te vol gebouwd is.Nochtans voorzag het nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ook een nieuw buurtpark, waarvoor Thomas De Witte een deel van zijn domein voor 775.000 euro afstond aan de stad. Toen de eigenaar zonder kapvergunning bomen begon te verwijderen, sloegen de bewoners opnieuw alarm. De buren dienden bezwaar in bij de bestendige deputatie tegen de vergunning die de stad afleverde. Toen ook het provinciebestuur geen graten zag in de bouw van 45 assistentiewonignen, trokken de buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die gaf hen gelijk."Het arrest motiveert uitvoerig dat de eerder door de deputatie vergunde assistentiewoningen niet voldoen aan de stedenbouwkundige norm", zegt Stefaan Decorte namens de buurt. De deputatie heeft nu vier maanden de tijd om een nieuwe beslissing te nemen. De buurtbewoners vragen dat de bevoegde instanties met het geheel van hun bezwaren rekening houden. Zij hebben een dossier opgemaakt, waarin ruim aandacht wordt besteed aan mogelijke alternatieve bestemmingen, die én het kasteel én de buurt in hun waarde laten. "Een overleg tussen bouwheer, bevoegde instanties en de buurt zou hier niet misstaan." "De buurt is in elk geval de Groendienst dankbaar voor de zorg voor de bomen, die door de al uitgevoerde werken en de droogte in het gedrang kwamen. Het is trouwens opvallend hoe snel de natuur het kaal gekapte kasteelpark herovert", aldus Stefaan Decorte.