Het kasteel Les Acacias dateert uit 1835 en werd indertijd gebouwd door wijnhandelaar Coens. De adellijke familie van Caloen bewoonde het kasteel jarenlang. Nadien werd het eigendom van de familie Van den Abeele, dat aan de overkant de seigneurie Residentie Rozenhof uitbaatte.
...