Er komt schot in de plannen met hoeve Haute Cense. In de gemeenteraad van vorige week woensdag werd het recht van erfpacht door de stad aan AGB Menen toegekend voor een periode van 33 jaar. Het AGB zal vanaf volgend jaar de opmaak van het definitieve ontwerp en de uitvoering van de concrete werken coördineren. De stad hoopt alvast op een vlotte realisatie van de restauratie, maar dit hangt ook af van het agentschap Onroerend Erfgoed dat subsidies toekent.
...

Er komt schot in de plannen met hoeve Haute Cense. In de gemeenteraad van vorige week woensdag werd het recht van erfpacht door de stad aan AGB Menen toegekend voor een periode van 33 jaar. Het AGB zal vanaf volgend jaar de opmaak van het definitieve ontwerp en de uitvoering van de concrete werken coördineren. De stad hoopt alvast op een vlotte realisatie van de restauratie, maar dit hangt ook af van het agentschap Onroerend Erfgoed dat subsidies toekent.Het stadsbestuur maakte meteen bekend dat de hoeve een gemeenschapscentrum met polyvalente ruimtes voor gemeenschapsvoorzieningen wordt. Binnen het kerkenplan werd vorige maand bekendgemaakt dat in de Sint-Jozefskerk nevenactiviteiten kunnen gepland worden. Beide dossiers zullen op dat vlak samen bekeken worden, verzekert schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). Wat er op de hoeve en wat er in de kerk zal aan bod komen, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel dat er zal rekening gehouden worden met de wensen van de buurt.Op de gemeenteraad werd ook bekendgemaakt dat de stad overgaat tot de aankoop van 2,5 hectare grond in de Grondwetstraat en de Leiemeersen, voor een bedrag van 231.800 euro. Deze aankoop past in het masterplan voor de aanleg van het Barakkenpark. "Er is een subsidie van Vlaanderen voor deze aankoop van 89.200 euro in het kader van het strategisch project Groene Sporen. Bovendien kunnen wij in de nabije toekomst een deel doorverkopen aan de Vlaamse Waterweg die de gronden zal aanwenden voor de aanleg van de fietsers- en voetgangersbrug en de heraanleg van het jaagpad", legt schepen Mieke Syssauw (Open VLD) uit. Een goede deal, zo lijkt het dus.Op dit punt kwam Philippe Mingels (Groen) tussen. Hij merkt op dat dit slechts een deel van het masterplan betreft. Niet de gehele oppervlakte voorzien in het masterplan is verworven. Daarenboven zijn er nog gronden die eigendom blijven van de eigenaar tussen het Barakkenpark en de hoeve Haute Cense. "Het is een gemiste kans dat er daar geen verbinding tot stand komt. Dit zou een absolute meerwaarde betekenen. Waarom werden die niet aangekocht?" vroeg raadslid Mingels zich af."Het was een uitdrukkelijke voorwaarde voor de verkoop, die door de verkoper werd gesteld", antwoordde schepen Syssauw. "Het was belangrijk dat de koop snel tot stand kwam, wilden we een aantal subsidies niet missen."Ook raadslid Laurent Coppens (CD&V) was verbaasd dat de stad zich zomaar neerlegt bij de voorwaarden van de verkoop. "Dit is een aankoop tot openbaar nut. We konden die gronden toch ook op een andere manier, via onteigening, bekomen. Nu lijkt het of het openbaar nut hier ondergeschikt is aan het nut dat de privépersoon bekomt door de verkoop." De aankoop van de gronden in de Grondwetstraat en Leiemeersen werd goedgekeurd, de oppositie onthield zich.