Voor het eerst was de gemeenteraad niet alleen te volgen via de audiolivestream, maar nu ook via Facebook in beeld. Publiek is immers nog steeds niet toegelaten.
...

Voor het eerst was de gemeenteraad niet alleen te volgen via de audiolivestream, maar nu ook via Facebook in beeld. Publiek is immers nog steeds niet toegelaten.Nadat Karel Vandenbroucke de eed had afgelegd als nieuw raadslid voor CD&V (ter vervanging van de zieke Myriam Maes), werd het masterplan voor de Vroonhofsite voorgesteld. Johan Lefever (Open VLD) stak een betoog af van zes bladzijden, waarin hij een overzicht gaf van alle fasen die al doorlopen waren, en de daaraan gekoppelde bedragen."We kregen de plannen pas tien dagen geleden in onze mailbox. Het gaat hier over een geraamd totaalbedrag van 26 miljoen euro, gespreid over een periode van tien jaar. We vinden het een mooi en positief project voor onze stad. Het plan oogt mooi zoals we dit van 'masterplannen' gewoon zijn. Het is een degelijk, serieus werkstuk geworden van niet minder dan 111 pagina's en het vraagt dan ook een serieuze inspanning van ons, raadsleden, om ons er doorheen te worstelen om vooral het geheel te begrijpen.""En laat nu net dit laatste niet direct evident zijn op zo'n korte periode. Waarom werd er geen commissievergadering belegd, waar het hele plan door deskundigen werd toegelicht? Daarom vraag ik, in naam van alle oppositiepartijen, om de stemming een paar maanden uit te stellen", aldus Johan Lefever.Ook Alex Colpaert (Groen) had een aantal opmerkingen. Hij wilde een aantal van de schoolgebouwen behouden, en was tegen de aanleg van een ondergrondse parking.Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) was erg verrast over de vraag tot uitstel. "De uitleg van zes bladzijden door Johan Lefever wijst erop dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. In de loop van de dossierplanning kwamen er heel wat wijzigingen door de veranderende standpunten die de school innam.""Het was dus niet wij die van gedacht veranderden. We zijn er al tien jaar mee bezig, en willen nu geen uitstel meer. Het is en blijft 'slechts' een masterplan of conceptstudie met ramingen, waar wij naar streven. Later kunnen er nog allerlei wijzigingen doorgevoerd worden, vooral aan de details", aldus de burgemeester."En wat het behoud van lokalen betreft: dat kan helemaal niet. Ze voldoen niet meer aan de hedendaagse normen, en ze zijn zeker niet geschikt voor de nieuwe bestemmingen. Hoe kun je nu van een aantal klaslokalen een podiumzaal maken voor 400 man? En door een ondergrondse parking komt er juist meer ruimte voor groen", zei de burgemeester.Schepen Loes Vandromme (CD&V) voegde eraan toe dat de adviesraden wel positief hadden gereageerd op het masterplan.Enkele punten later had men het over de implementatie van het sectoraal akkoord. "Dit gaat over een personeelskost van 20 miljoen euro voor het personeel van de stad, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).""Goed voor 317 pagina's, en een budget van nog 100 miljoen euro voor de rest van de legislatuur. Maar hierover werd niet één vraag gesteld, en binnen de 15 seconden keurde iedereen dit goed", merkte schepen Ben Desmyter (CD&V) schamper op.De eerstvolgende gemeenteraad heeft plaats op maandag 26 oktober. (AH)