Nochtans stonden het gebeuren en het traject met koets en paarden al aangekondigd in het stadsmagazine. "Aangezien er zelfs geen voorverpakte ...

Nochtans stonden het gebeuren en het traject met koets en paarden al aangekondigd in het stadsmagazine. "Aangezien er zelfs geen voorverpakte letterkoekjes mogen worden uitgedeeld en de Sint gemaskerd ten tonele zou moeten verschijnen, hebben we wijselijk beslist om alles te schrappen", zegt jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). "Wel gaan we de Tieltse kinderen met filmpjes op onze sociale media duidelijk maken dat de Sint wel degelijk gearriveerd is."Omdat de plannen om de Sint voor het eerst door de deelgemeenten te rijden daar op gejuich werden onthaald, schuift de stad ze gewoon door naar volgend jaar. Brieven en tekeningen blijven welkom in de Sint-brievenbus op het Alexianenplein. (TVW)