"Steeds meer gemeenten leggen in de schoolomgeving zo'n zebrapad aan om de aandacht te vragen voor discriminatie van holebi's en transgenders", aldus raadslid Caroline Seynhaeve (sp.a). "Het verhoogt trouwens de verkeersveiligheid. In de meeste gevallen worden de regenboogkleuren aangeb...

"Steeds meer gemeenten leggen in de schoolomgeving zo'n zebrapad aan om de aandacht te vragen voor discriminatie van holebi's en transgenders", aldus raadslid Caroline Seynhaeve (sp.a). "Het verhoogt trouwens de verkeersveiligheid. In de meeste gevallen worden de regenboogkleuren aangebracht op de bestaande zebrapaden tussen de witte strepen. Dit is een laagdrempelige manier om diversiteit zichtbaar te maken en geeft een duidelijk signaal dat iedereen welkom is in onze gemeente."Schepen van Verkeer en Mobiliteit Greta Vandeputte antwoordde dat het Agentschap voor Wegen en Verkeer voor dergelijke zebrapaden een negatief advies aflevert. "Er is een ministerieel besluit dat dit soort zebrapaden onwettelijk maakt. Het doet af aan de herkenbaarheid van het zebrapad. Bovendien werd gesteld dat het voor motorrijders zelfs een extra gevaar zou opleveren, omdat er dan een verschil in stroefheid gecreëerd wordt en zo'n zebrapad over de volledige breedte van de weg moet worden aangebracht. Wat de uitwijkmogelijkheid tot nul herleidt." Verder wees de schepen op het kostenplaatje: "Een gewoon zebrapad kost 500 euro, zo'n regenboogzebrapad 3.200 euro en dat dan maal drie voor de drie schoolomgevingen." Schepen Wally Corneillie pikte nog in en stelde dat er juist van stigmatisering sprake zou zijn en hij vroeg zich verder nog af wie in zo'n geval eigenlijk weet waarover het gaat. Bij stemming werd het agendapunt verworpen. (EDH)