Geen referentieambtenaar voor holebi’s in Torhout

Torhout schilderde een tijdje geleden een regenboogzebrapad nabij het station om aan te geven dat iedereen zonder onderscheid welkom is in de stad.©Johan Sabbe
Torhout schilderde een tijdje geleden een regenboogzebrapad nabij het station om aan te geven dat iedereen zonder onderscheid welkom is in de stad.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Het Torhoutse stadsbestuur gaat niet in op het voorstel van de politieke fractie Groen om een referentieambtenaar aan te stellen voor haat- en discriminatiemisdrijven gericht tegen mensen met een andere seksuele geaardheid, sinds kort aangeduid met het niet evidente letterwoord LGBTIQ.

“In 2017 werd het Regenboogcharter ondertekend door Annick Vanderspurt, de toenmalige schepen van Gelijkekansenbeleid”, aldus Sien Lagae (Groen) tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond. “Torhout trad toen ook toe tot het West-Vlaamse regenboognetwerk, gecoördineerd door de organisatie Rebus.”

Bezorgde berichten uit de LGBTIQ-gemeenschap

“Tot nu toe bleven de inspanningen van het stadsbestuur voor de LGBTIQ-groep eerder beperkt tot symbolische acties”, vervolgde raadslid Lagae. “Dan denk ik aan het uithangen van de regenboogvlag, het genderneutraal maken van vacatures en recent het aanbrengen van een regenboogzebrapad nabij het station. Alhoewel die acties belangrijk zijn, mogen we ons daar niet toe beperken. Het vermoorden van een homofiele man in Beveren toont nog maar eens dat het regenboognetwerk en de doelstellingen binnen het Regenboogcharter prioriteit verdienen.”

“Ook in Torhout bereiken ons bezorgde berichten vanuit de LGBTIQ-gemeenschap. Bij een informele bevraging komt de drang naar veiligheid als belangrijkste aspect naar boven, na sensibilisering en preventie. Binnen het stadsbestuur is er knowhow ter beschikking, maar dat is onvoldoende bekend. Het aanduiden van een referentieambtenaar kan soelaas brengen. Die man of vrouw kan zich dan specialiseren in LGBTIQ-gerelateerde wetgeving en dienstverlening. Zo creëer je een aanspreekpunt. Ook bij de politiezone Kouter dient er aangedrongen te worden op de aanstelling van een referentieambtenaar binnen de zone, wat de aangiftebereidheid bij haat- en discriminatiemisdrijven van allerhande aard zal vergroten.”

Sociaal Huis heeft de nodige expertise

Schepen van Gelijkekansenbeleid Paul Dieryckx (Vooruit) zei dat het Sociaal Huis alle expertise heeft inzake de materie. Holebi’s kunnen er bij problemen gemakkelijk terecht. Hij vindt het bijgevolg niet nodig om een extra referentieambtenaar aan te stellen.

“We zijn ons bewust van de complexe wetgeving in deze materie, maar tot nu toe zijn de vragen die daarover op lokaal vlak binnenkomen, heel beperkt. Vanuit het Sociaal Huis kan er eventueel doorverwezen worden naar specifieke bijstand. Ook het CLB staat klaar om te helpen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.