Geen positieve coronatesten in Poperingse rusthuizen

WZC Huize Proventier. © MD
Redactie KW

Sinds enkele weken worden collectieve woonvormen zoals WZC’s, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap op initiatief van de ‘Taskforce COVID-19 Zorg’ getest op besmetting door SARS-Cov-2. Die screening heeft tot doel zicht te krijgen op de uitbraak van het virus en om met kennis van zaken advies te kunnen geven over de beheersing van de crisis. In dat kader werden zowel bewoners als personeel van WZC Huize Proventier de afgelopen week getest.

“Vanuit de wetenschap dat de laboresultaten de voorzieningen nooit gegroepeerd bereiken, wou het stadsbestuur voorzichtig met de communicatie van de testrapporten omspringen. De stressgevoeligheid van deze oefening is immers groot en het uitblijven van sommige resultaten kan tot verkeerde interpretaties leiden. Om omstandigheden te vermijden waarbij vermoedens een eigen leven gaan leiden, besliste de stad dan ook om pas na vrijgave van alle resultaten te communiceren”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen).

“Er komt nogal wat kijken bij zo’n algemene testing en het zorgt daarenboven nog eens voor flink wat stress. We vonden het daarom verstandig om pas te communiceren eens alle resultaten gekend waren. We wilden geen omstandigheid creëren waarbij vermoedens een eigen leven gingen leiden”, aldus directeur Dries Crombez van Huize Proventier.

De resultaten kwamen mondjesmaat bij de arbeidsgeneesheer binnen waardoor het rapport pas op 4 mei werd afgesloten. Een betere uitslag had WZC Huize Proventier niet kunnen wensen, want er werden geen positieve gevallen vastgesteld, noch bij personeel, noch bij stagiairs, noch bij jobstudenten. “Wellicht is dat de resultante van de genomen overheidsmaatregelen, de gedisciplineerde aanpak door het personeel en een dosis geluk. Het motiveert iedereen om onverkort de inspanningen verder te zetten”, aldus nog de schepen.

De inspanningen van iedereen en de ontberingen die bewoners en families doorstonden, hebben duidelijk geloond want ook alle geteste bewoners zijn negatief. Dat is formidabel goed nieuws, maar het stadsbestuur is zich ervan bewust dat het om een momentopname gaat en iedereen waakzaam moet blijven.

Bezoek

Ondertussen sijpelen er stilaan geruchten door over het toelaten van familiebezoek. In Frankrijk, Wallonië en Brussel worden daarin voorzichtige stappen gezet. In Vlaanderen is het wachten op richtlijnen van de Task Force die zich erover buigt. WZC Huize Proventier zal er een afwachtende houding in aannemen en geen ondoordachte beslissingen nemen. Mocht de Vlaamse Overheid straks in die richting denken, dan zal het bestuur als een ‘goede huisvader’ eerst de zaken bestuderen en de nodige stappen zetten om alles veilig te laten verlopen alvorens de deuren worden opengezet.

Vorige week werden op maandag en dinsdag testen afgenomen bij de medewerkers van de private woonzorgcentra Emmaüs en OLV Gasthuis. Op woensdag en zaterdag waren de bewoners aan de beurt. Zowel voor wzc Emmaüs als voor wzc OLV Gasthuis waren de testresultaten van alle medewerkers en van alle bewoners negatief. “Tot op heden is er dus geen enkele besmetting vastgesteld in onze beide woonzorgcentra. We zijn oprecht blij met dit resultaat. Als directie hebben we van in het begin van de Corona-crisis geprobeerd om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment. Sommige beslissingen vielen ons hard. Het deed ons bijvoorbeeld pijn om onze bewoners het bezoek door een familielid te ontzeggen. De veiligheid en de gezondheid van onze bewoners was steeds onze hoogste prioriteit”, aldus directrice Mieke Vandeputte. “Maar een gunstig resultaat vandaag, geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Het naleven van de genomen voorzorgsmaatregelen blijft uiterst belangrijk. Ook al is het anders dan anders, we houden de sfeer erin. De gesprekken in de Babbelbus, de skype-gesprekken, de attenties van geluksbrengers,…Samen met ons hartverwarmend team brengen wij zo veel mogelijk ‘leven’ in de dagen”, besluit Mieke Vandeputte. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten