Het is de Tieltse vissersclubs Molenlandvissers en Zalmvissers een doorn in het oog dat er 's nachts in de Ringlaanvijver wordt gehengeld en dat de vis wordt gedood en meegenomen. Terwijl duidelijk in de clubreglementen staat dat die zaken verboden zijn.
...

Het is de Tieltse vissersclubs Molenlandvissers en Zalmvissers een doorn in het oog dat er 's nachts in de Ringlaanvijver wordt gehengeld en dat de vis wordt gedood en meegenomen. Terwijl duidelijk in de clubreglementen staat dat die zaken verboden zijn. SP.A wil nu dat de stad, die de vijver aan de twee clubs in concessie heeft gegeven, werk maakt van een politiereglement zoals dat bestaat voor de vijver van Ter Borcht in Meulebeke. "Dan kunnen overtreders ook effectief worden bestraft", aldus Birger De Coninck.Sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) voelt daar weinig voor. "Omdat je dan nog altijd afhangt van betrapping op heterdaad door de politie. Die voerde tussen 12 mei en 3 juni tien controles uit aan de vijver en die waren allemaal negatief." Ook de plaatsing van een gecamoufleerde camera zou volgens de schepen amper soelaas brengen, omdat het bereik 's nachts veel te beperkt is volgens de schepen.Birger De Coninck gooide nog een tweede kwestie op tafel. "De Ringlaanvijver heeft dringend nood aan een groot onderhoud. De maximale diepte is door slibvorming herleid van 1,70 meter tot hooguit 1,20 meter, de oeverversteviging is op veel plaatsen aan vervanging toe en de afwateringsbuis van regenwater loost veel vuiligheid, met vissterfte tot gevolg."Volgens schepen van Milieubeleid en Waterbeheer Joris Vande Vyvere (CD&V) zouden kosten voor de oeverversteviging en uitbaggering van de vijver al snel tot boven de 400.000 euro oplopen. "We zullen bij de opmaak van de meerjarenplanning moeten bekijken wat mogelijk is."Ook de aanpak van het vuile water belooft een stevig karwei te worden. "Er komt vuil water in de vijver terecht via een overstort, dat we zouden moeten dichtdoen en de buis zelf vergroten. Daarnaast zou een buis naast de vijver moeten worden gelegd die het regenwater richting Wingensesteenweg en Poekebeek afvoert." Daarvoor zou de groenzone aan de vijver grotendeels moeten sneuvelen. Dat worden nog harde noten om kraken. (TVW)