"Een aantal weken geleden was daar inderdaad een patiënt met besmettelijke tuberculose. Die persoon was ook ziek. De standaardprocedure houdt in dat we dan alle mensen controleren die met die persoon in aanraking zijn geweest, in dat geval het personeel van die opvang en de cliënten", duidt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "In totaal ging dat om een dertigtal mensen. Dat gebeurt met een eenvoudige huidtest. Dat is afgelopen donderdag gebeurd."
...

"Een aantal weken geleden was daar inderdaad een patiënt met besmettelijke tuberculose. Die persoon was ook ziek. De standaardprocedure houdt in dat we dan alle mensen controleren die met die persoon in aanraking zijn geweest, in dat geval het personeel van die opvang en de cliënten", duidt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "In totaal ging dat om een dertigtal mensen. Dat gebeurt met een eenvoudige huidtest. Dat is afgelopen donderdag gebeurd." Uit die testen is één positief resultaat gekomen, maar een positief resultaat betekent helemaal niet dat die patiënt tuberculose heeft. "En dat betekent zeker niet dat hij zelf besmettelijk is of zelf ziek is", aldus Joris Moonens nog. "Dat betekent alleen dat die persoon drager is van de tuberculose-bacterie. Het kan zijn dat die persoon die bacterie op een heel andere plek en van een heel andere persoon heeft opgedaan. Dat kan al jaren geleden zijn. En dat kan ook heel goed zijn dat die persoon daar nooit ziek van zal worden. Er zijn heel veel mensen die de bacterie dragen, zonder er ooit ziek van te worden."Dat er uit de recente test blijkt dat één persoon drager is van het tuberculose-bacterie, betekent volgens Joris Moonens dus helemaal niet dat die persoon besmet is geraakt door de tuberculose-patiënt in het CAW. "Wat er nu gebeurt is dat we over twee maanden opnieuw nog eens iedereen gaan testen in het CAW, met diezelfde test. Dan pas gaan we zien of er mensen zijn die besmet blijken te zijn, terwijl ze bij de eerste test geen spoor van tbc vertoonden. Dan weten we dat die mensen effectief besmet zijn geraakt door die zieke persoon. Als er bij die tweede huidtest, geen nieuwe gevallen van besmetting aan het licht komen, dan kunnen we wel stellen dat de persoon die eind april ziek geworden is, niemand anders besmet heeft.""De persoon die drager is van de tuberculose-bacterie wordt wel doorverwezen naar de huisarts. Dat is een voorzorgsmaatregel", zegt de woordevoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "Daarbij gaat de huisarts inschatten of het nodig is om een longfoto te maken. En op die longfoto kan de huisarts dan zien of er zich tuberculose ontwikkelt en of die persoon ziek wordt. In dat geval kan een behandeling opgestart worden. Maar die kans is op zich vrij klein. Er is op dit moment dan ook weinig aan de hand."Joris Moonens beklemtoont ook nog dat iemand die drager is van het tuberculose-bacterie niemand kan besmetten zonder dat hij of zij zelf ziek is. "De bacterie moet zich ontwikkelen tot een echte ziekte en dan pas ben je besmettelijk en kan je de ziekte ook overdragen. Als je gewoon besmet wordt zonder ziek te worden, dan ben je dus zelf helemaal niet besmettelijk."Stel dat er wel sprake is van nieuwe gevallen, zijn niet meteen drastische acties nodig. "Tuberculose komt nog wel vaker voor. Maar wanneer zich zo'n geval, zoals in april, zijn er heel dikwijls geen verdere besmettingen. Mensen die een sterke weerstand hebben, zijn sterk genoeg om niet ziek te worden door die bacterie. Mochten er nu personen positief blijken te testen, dan zijn die in drager van de bacterie, maar worden ze daarom niet ziek. Is er nu wel iemand die ziek wordt, dan kunnen we gaan kijken met wie die persoon in aanrraking is gekomen en daar dan bijkomende testen doen. Maar dat is al een als-als-als-scenario, en het heeft geen enkele zin om zover vooruit te lopen op de feiten."