"Een aantal weken geleden was daar inderdaad een patiënt met besmettelijke tuberculose. Die persoon was ook ziek. De standaardprocedure houdt in dat we dan alle mensen controleren die met die persoon in aanraking zijn geweest, in dat geval het personeel van die opvang en de cliënten", duidt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. "In totaal ging dat om een dertigtal mensen. Dat gebeurt met een eenvoudige huidtest. Dat is afgelopen donderdag gebeurd."
...