Het stadsbestuur van Harelbeke juicht de beslissing om wekelijkse markten opnieuw toe te laten toe. In Harelbeke komt de heropstart niet op 21 mei, wel op 28 mei. Eerder al - nog voor de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad - had burgemeester Alain Top (SP.A) om advies gevraagd aan de politie. Toen raadde de politie af om de markt al op 21 mei, O.L.H.-Hemelvaart, te houden.
...

Het stadsbestuur van Harelbeke juicht de beslissing om wekelijkse markten opnieuw toe te laten toe. In Harelbeke komt de heropstart niet op 21 mei, wel op 28 mei. Eerder al - nog voor de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad - had burgemeester Alain Top (SP.A) om advies gevraagd aan de politie. Toen raadde de politie af om de markt al op 21 mei, O.L.H.-Hemelvaart, te houden. "We weten uit jarenlange ervaring dat de markt op Hemelvaartdag altijd heel druk bezocht wordt. We zien dat een marktbezoek op die dag meer beschouwd wordt als een toeristische uitstap dan als een koopdag en dat het telkens op de koppen lopen is. We gaan ervan uit het dit jaar niet anders zou zijn en dat de markt door tal van mensen zou worden overspoeld waardoor de veiligheid én gezondheid van de bezoekers niet gegarandeerd zou zijn. Omdat we dit scenario uiteraard willen vermijden, beslisten we om geen wekelijkse markt toe te laten op donderdag 21 mei en een week later te starten. We hopen dat iedereen die beslissing kan begrijpen omdat die vanuit veiligheids- en gezondheidsoogpunt werd genomen", aldus burgemeester Top, bevoegd voor Veiligheid.Schepen van Economie Kathleen Duchi: "Vanaf 28 mei verwelkomen we graag opnieuw onze marktkramers en -bezoekers. We stellen alles in het werk om het marktbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen en we houden ons strikt aan de voorgeschreven maatregelen in het kader van de coronacrisis. Zo wordt de afstand tussen de verschillende kramen zo maximaal mogelijk gehouden en zorgt het circulatieplan ervoor dat elke bezoeker dezelfde weg volgt." De marktzone betreden kan slechts via één ingang - aan het huis op de parking van het voetbalstadion - en één uitgang, ter hoogte van Café De Ratte. De Nationale Veiligheidsraad besliste ook dat er slechts 50 kramen mogen staan. Daar rijst een probleem, want met meer dan 75 standhouders zullen er dus 25 uit de boot vallen. "Dat wordt wikken wegen wat we kunnen doen om iedereen tevreden te stellen", zegt voorzitter van het marktcomité Bart Smissaert. Vrijdag kwam een oplossing uit de bus tijdens een vergadering met de cel Economie Harelbeke en schepen Duchi. "Er wordt voorrang gegeven aan de standen met voeding en bloemen, waarbij er dan nog 19 plaatsen overblijven voor de non-food, die heel waarschijnlijk zulleningevuld worden met een beurtrolsysteem. Dit om te voldoen aan de eis van maximaal 50 standen op de wekelijkse markt", duidt Bart. Behalve de regeling van één in- en uitgang wordt de parking aan de Sporthalle volledig afgesloten en er wordt een aparte fietsenstalling voorzien met een aparte looplijn. Enkele standhouders zullen ook verplaatst worden om een éénrichtingslooplijn te creëren met gangen van 6 meter breed, zodat men voldoende afstand kan houden om het dwarsen van marktbezoekers te vermijden. De standhouders zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen en zich te voorzien om de nodige ontsmettingsmiddelen voor handen te hebben, waarbij de marktbezoekers aangeraden worden, doch niet verplicht, een mondmasker te dragen.(PVH)