"We kregen het bericht dat er een lid dat aanwezig was op de startdag positief testte op corona," klikt het bij Chiro Zonnezee. "Alle ouders van de aanwezige leden in die afdeling (Tito) werden meteen op de hoogte gebracht. De Tito's werden in quarantaine geplaatst en lieten zich testen. Na overleg met ...

"We kregen het bericht dat er een lid dat aanwezig was op de startdag positief testte op corona," klikt het bij Chiro Zonnezee. "Alle ouders van de aanwezige leden in die afdeling (Tito) werden meteen op de hoogte gebracht. De Tito's werden in quarantaine geplaatst en lieten zich testen. Na overleg met het Covidteam van Zonnebeke, werden ook de ouders van de andere afdeling (Rakwi) uit dezelfde bubbel op de hoogte gebracht en werden de nodige maatregelen getroffen. We hebben dan ook besloten dat de Chiroactiviteit van nu zondag 4 oktober eenmalig niet zal doorgaan voor geen enkele afdeling. Dit om zeker te zijn dat we de veiligheid voor alle leden kunnen garanderen. Ook in de toekomst, net zoals op de startdag, trachten we alle mogelijke maatregelen te nemen om een chironamiddag zo veilig mogelijk te laten verlopen."Wie vragen heeft kan terecht bij de groepsleiding. (Cas Vandendriessche: 0471/41 57 40 of Jasmien Ostyn: 0491/40 30 46). Ook de afdeling Beselare kampt met besmettingen binnen de leidingsploeg en staakt alle activiteiten dit weekend. "Beide jeugdbewegingen hebben uitstekend en alert gereageerd op de situatie", zegt schepen van sociale zaken Joachim Jonckheere en al maanden de coronacijfers bijhoudt van de gemeente. "Er is zeker geen reden tot paniek en alles is duidelijk onder controle. Ook de andere coronacijfers van de gemeente evolueren gunstig al moeten we altijd met twee woorden spreken op dat gebied. We staan in nauw contact met de huisartsen om de situatie op te volgen."(NVZ)