Schepen Maxim Donck (N-VA) zat dinsdag aan tafel met Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe, met John Desmit en Jo Bouttelgier, voorzitter en secretaris van de orde van de Wullok, met Lee Haerinck en Nicky Desmit, beiden van de Oostendse Carnavalsraad. Na de vergadering kregen we tekst en uitleg van de schepen en van de carnavalsvoorzitters.
...

Schepen Maxim Donck (N-VA) zat dinsdag aan tafel met Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe, met John Desmit en Jo Bouttelgier, voorzitter en secretaris van de orde van de Wullok, met Lee Haerinck en Nicky Desmit, beiden van de Oostendse Carnavalsraad. Na de vergadering kregen we tekst en uitleg van de schepen en van de carnavalsvoorzitters."Ik heb geluisterd naar de mensen van het Oostends carnaval en iedereen was het er unaniem over eens dat met de huidige veiligheidsmaatregelen en onzekere toekomst, er geen carnaval kan gevierd worden in maart 2021 en de maanden ervoor. Onmiddellijk werd aan een alternatief gedacht. In Aalst wordt wellicht gekozen voor zomercarnaval. In Oostende is zoiets niet mogelijk De maanden juni, juli en augustus zijn te druk en carnaval vieren kan er echt niet meer bij. Het zou onverantwoord zijn tegenover onze veiligheidsdiensten", zegt de schepen."Er werd wel een voorstel gedaan om in het najaar een carnavalsfeestdag te organiseren met een lichtstoet en aansluitende apotheose", gaat de schepen verder. "Alles zou in veilige omstandigheden kunnen doorgaan en in openlucht. Alles zal afhangen van de verdere evoluties van de veiligheidsmaatregelen. Het voorstel zal uitgewerkt worden door een werkgroep binnen de stadsdiensten. Binnen een maand zitten we opnieuw aan tafel met de carnavalisten om overleg te plegen. Ik houd eraan om te benadrukken dat alles in samenspraak gebeurt."Voorzitter Glenn Dangreau van de Orde van de Kloeffe, ook voorzitter van het Maatjescomitee, betreurt uiteraard de problemen die corona met zich meebrengt. "Met het bestuur van de Orde van de Kloeffe hebben we al vroeg beslist om onze normale carnavalsactiviteiten te annuleren: geen Cimateirebal met nummertrekking van de kandidaten, geen kindercarnavalbal, geen Prinsenbal en geen kinderstoet in maart 2021. Het was hard om die beslissing nu al te moeten nemen. Het heeft geen zin feesten te organiseren waarvan je vooraf al weet dat je meer kosten hebt dan inkomsten.""Vermits er geen nieuwe prinsverkiezing komt, hebben we beslist dat Mario Ureel, prins Carnaval van Groot-Oostende 2020, zijn titel mag verlengen en ook Prins Carnaval 2021 wordt", gaat Glenn Dangreau verder. "Na twee jaar krijgt hij zelfs de kans om Keizer te worden.""Uiteraard zijn we tevreden dat schepen Maxim Donck zelf het initiatief genomen heeft om met de Oostendse carnavalisten te overleggen. Ik sta volledig achter het gezamenlijk voorstel van een lichtstoet in september. We hopen natuurlijk dat de veiligheidsomstandigheden tegen september 2021 anders en beter zullen zijn. Als het licht op groen wordt gezet voor de organisatie van een lichtstoet, dan kunnen we nu al starten met de voorbereiding om de carnavalsgroeperingen in binnen- en buitenland te contacteren en de mooiste verlichte praalwagens naar Oostende te halen. Het zijn moeilijke tijden, maar we hebben toch weer iets om naar uit te kijken."John Desmit, voorzitter van de Orde van de Wullok, blijft rustig, maar is ook enthousiast met het voorstel van een lichtstoet. "Ik ben zeven jaar voorzitter van de Orde van de Wullok en het doet me enorm veel pijn dat alle carnavalsactiviteiten afgelast zijn. Ons jaarlijks Wullokbal gaat dus niet door. We dromen van een alternatief, een eventuele showavond met optredens van onze Wullok Show Girls, voor een beperkt, zittend publiek. Alles moet nog uitgewerkt worden en is ook afhankelijk van de verdere evolutie van de coronaproblemen. Het idee om in september 2021 uit te pakken met een verlichte cimateirestoet, vind ik fantastisch. De Orde van de Wullok zal in volle pracht en praal deelnemen. Er is weer licht aan de donkere carnavalstunnel!" (Fons Roets)