Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen binnen de gemeentegrens worden momenteel alle medewerkers (personeel, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers) van de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. Hoewel nog niet alle testen zijn afgenomen en nog niet alle resultaten binnen, werden nu al besmettingen vastgesteld in de centra Biezenheem, De Zon en De Weister. In totaal gaat het voorlopig over een vijftiental besmettingen van medewerkers die zich niet ziek voelen. Zij blijven in thuisquarantaine.

Daarom worden meteen twee maatregelen genomen door het OCMW. De bewoners in de drie genoemde woonzorgcentra worden ook allemaal getest en in afwachting wordt het bezoek in de drie centra voorlopig opgeschort tot en met vrijdag.

Twee besmette bewoners

Vanaf drie besmettingen bij de bewoners (in totaal 470 bewoners) wordt de Covid 19-afdeling in Sint-Jozef, die klaar staat, opnieuw geopend. Momenteel zijn er twee besmettingen van bewoners. Zij verblijven in quarantaine op hun kamer.

Philippe De Coene, schepen van Zorg: "We willen geen enkel risico nemen en verwittigen per telefoon of per mail de familie van de betrokken bewoners die even geen bezoek kunnen ontvangen. Meestal is er begrip voor de tijdelijke maatregel."

Intussen is men volop bezig om alternatieve bezoeken (niet op kamer) en nieuwe vormen van telecommunicatie te organiseren. In het woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) zijn er geen besmettingen bij de 110 medewerkers. De medewerkers van Sint-Jozef (Condédreef Kortrijk) worden vanaf morgen getest.

Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen binnen de gemeentegrens worden momenteel alle medewerkers (personeel, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers) van de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. Hoewel nog niet alle testen zijn afgenomen en nog niet alle resultaten binnen, werden nu al besmettingen vastgesteld in de centra Biezenheem, De Zon en De Weister. In totaal gaat het voorlopig over een vijftiental besmettingen van medewerkers die zich niet ziek voelen. Zij blijven in thuisquarantaine. Daarom worden meteen twee maatregelen genomen door het OCMW. De bewoners in de drie genoemde woonzorgcentra worden ook allemaal getest en in afwachting wordt het bezoek in de drie centra voorlopig opgeschort tot en met vrijdag. Vanaf drie besmettingen bij de bewoners (in totaal 470 bewoners) wordt de Covid 19-afdeling in Sint-Jozef, die klaar staat, opnieuw geopend. Momenteel zijn er twee besmettingen van bewoners. Zij verblijven in quarantaine op hun kamer.Philippe De Coene, schepen van Zorg: "We willen geen enkel risico nemen en verwittigen per telefoon of per mail de familie van de betrokken bewoners die even geen bezoek kunnen ontvangen. Meestal is er begrip voor de tijdelijke maatregel."Intussen is men volop bezig om alternatieve bezoeken (niet op kamer) en nieuwe vormen van telecommunicatie te organiseren. In het woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) zijn er geen besmettingen bij de 110 medewerkers. De medewerkers van Sint-Jozef (Condédreef Kortrijk) worden vanaf morgen getest.