Inspraak-nu ziet het installeren van een babbelbox als een versterking van de communicatiemiddelen die nu reeds worden ingezet zoals Skype en Whatsapp, om zo verder het sociaal isolement van de WZC-bewoners te doorbreken. De babbelbox zou ook bijdragen tot een sneller sociaal contact met alle familieleden.
...

Inspraak-nu ziet het installeren van een babbelbox als een versterking van de communicatiemiddelen die nu reeds worden ingezet zoals Skype en Whatsapp, om zo verder het sociaal isolement van de WZC-bewoners te doorbreken. De babbelbox zou ook bijdragen tot een sneller sociaal contact met alle familieleden. Schepen en OCMW-voorzitster Carine Geldhof leek niet erg gelukkig met het voorstel van de oppositie. "Ons personeel werkt dag en nacht om besmettingen uit het WZC te weren, en met succes. Tot op heden werd er nog geen enkele besmetting vastgesteld. Ons personeel werkt strikt volgens de regels van zorg en gezondheid en het volhouden van die inspanning vergt heel veel energie. Er wordt ook personeel van andere diensten ingezet dat ervoor zorgt dat er contact is aan de hand van ipads tussen inwoners en familie. Dit systeem werkt heel goed. De inwoners en familie reageren hier dan ook zeer positief op.""Een babbelbox kan niet georganiseerd worden. Bovendien is het strikt verboden tot 18 mei en is de kans op besmetting is veel te groot. Daarnaast is het organiseren van een babbelbox praktisch niet haalbaar. Wij willen alle bewoners, ook bewoners die bedlegerig zijn of dementie hebben de kans geven om iemand van hun familie te kunnen zien en spreken. Het voorstel van Inspraak-nu houdt hier geen rekening mee. De kans op besmetting is veel te groot en dit zou al het werk van ons personeel teniet doen.""Wij komen iedere week samen met een stuurgroep die de maatregelen rond corona op de voet volgt. Reeks enkele weken werken wij aan een manier om een gesprek mogelijk te maken tussen bewoners en familie. We houden reeds meerdere pistes open om dit te organiseren met open deuren of ramen. De bewoners blijven in het WZC, de bezoekers komen er zeker niet binnen", besloot schepen Carine Geldhof. (CLY)