Geen avondklok, maar verbod op sport en cultuur indoor: dit zijn de Vlaamse coronamaatregelen

Na een vrij korte extra Ministerraad heeft de Vlaamse regering dinsdagavond nieuwe, strengere coronamaatregelen aangekondigd. Minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn ploeg leggen een verbod op aan zowat alle vrijetijdsbesteding die indoor doorgaat. Een avondklok zoals in Wallonië en Brussel komt er voorlopig niet. De boodschap van de Vlaamse regering moet duidelijk zijn: de tijd van nonchalance ligt achter ons. De maatregelen zijn wel pas van kracht vanaf komende vrijdag.

© belga

Twee dagen na de ‘je moet niet blussen als je huis niet brandt’-uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in De Zevende Dag stond er extra overleg over een verstrenging van de coronamaatregelen in Vlaanderen op het programma. Dinsdagavond, om 18 uur, kwamen de ministers van de Vlaamse regering bijeen om zich te buigen over de regionale aanpak nu de cijfers ook bij ons op zijn zachtst gezegd uiterst alarmerend ogen.

Onder druk

In Wallonië en Brussel zijn sinds vorig weekend al strengere maatregelen van kracht, strenger dan de voorschriften die het Overlegcomité vorige week vrijdag aankondigde. Met enkele nieuwe regels, die er vooral onder druk van dokters, virologen en andere experten, maar ook burgemeesters en gouverneurs komen, volgt ook nu ook Vlaanderen dat voorbeeld.

De nieuwe maatregelen zijn vanaf komende vrijdag 30 oktober om 18 uur voor onbepaalde duur van kracht en moeten de bestaande nationale regels zoals de sluiting van de horeca, het telewerken en de beperking op nauwe contacten, aanvullen. De Vlaamse regering hoopt zo de almaar verder stijgende trend qua besmettingen, ziekenhuisopnames en corona-overlijdens te stuiten en te keren. De doelstelling van de Vlaamse regering is duidelijk: onze sociale contacten zoveel mogelijk beperken.

Absoluut minimum

“Wij volgen de pandemie in Vlaanderen dag na dag, uur na uur op”, begon minister-president Jan Jambon (N-VA) de persconferentie na de extra Ministerraad. “Ondanks de al genomen beslissingen blijven de cijfers onheilspellend evolueren. Na overleg met gouverneurs en virologen is duidelijk geworden dat de bestaande regels verder moeten verruimen en verstrengen. Extra maatregelen zijn nu onmiskenbaar noodzakelijk.”

De basisvoorschriften – mondmasker dragen, handen wassen en afstand houden – blijven dezelfde maar de Vlaams minister-president vraagt met aandrang om fysieke contacten met mensen buiten het eigen gezin te beperken. “Tot een absoluut minimum”, was Jambon duidelijk. “We zeggen niet letterlijk ‘blijf in uw kot’, maar vragen wel om zo weinig mogelijk mensen op te zoeken of te ontmoeten. De vraag is eenvoudig, maar het is o zo nodig.”

Verbod op indoor sport en cultuur

Dat de regels voor sport en cultuur nog extra zouden verstrengen, was vooraf al een zekerheid. Binnensporten is niet meer mogelijk voor wie ouder is dan 12 jaar. Buitensporten voor +12-jarigen mag wel, zij het beperkt tot groepen van maximaal vier personen. Professionele sporters moeten het zonder publiek blijven stellen.

Alle cultuurbeleving die indoor plaatsvindt, moet worden geschrapt. Tot nu mocht je nog met maximaal 200 mensen naar theater- of concertzalen gaan, maar daar komt nu dus een einde aan. Ook alle evenementen kunnen niet langer plaatsvinden, al is er een uitzondering voor wekelijkse markten. Bibliotheken kunnen wel openblijven.

De Vlaamse regering besliste verder om ook alle indoor vrijetijdsbestedingen zoals bioscopen, (subtropische) zwembaden, binnenspeeltuinen, fitnesscentra en bowlingbanen te sluiten.

Over buitensporten bij de jeugd is nog niets extra beslist, maar onder meer Voetbal Vlaanderen organiseert woensdag nog een overleg. Verschillende voetbalclubs, ook in West-Vlaanderen, zijn vragende partij om de competitie ook bij de jeugd stop te zetten. Her en der schrapten clubs zelf al alle wedstrijden van hun jeugdploegen.

Geen avondklok

Een avondklok vanaf 22 uur tot 6 uur ’s morgens zoals in Brussel en Wallonië komt er niet. Rond de tafel met de Vlaamse ministers was weinig enthousiasme om dat voorbeeld te volgen. De Vlaamse regering houdt vast aan de bestaande nachtklok tussen middernacht en 5 uur.

Het samenscholingsverbod voor groepen groter dan vier mensen blijft vanzelfsprekend wel van kracht.

Minister Bart Somers (Open VLD) wil daarnaast de handhaving voor overtreders van de coronaregels verhogen. Er komt een ‘lik-op-stukbeleid’ voor de groep mensen die hun voeten blijven vegen aan de regels.

Controleurs van De Lijn zullen bovendien de mogelijkheid krijgen om GAS-boetes uit te vaardigen voor wie de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer niet respecteert. “En we vragen de federale regering om ook de gewone GAS-regeling uit te breiden zodat we meer mensen kunnen inzetten om te controleren”, aldus minister Somers.

Afstandsonderwijs en geen jeugdbeweging meer

Op vlak van onderwijs verandert er voor kleuter-, basis- en secundair onderwijs niets. Het hoger onderwijs schakelt volledig over naar code rood waarbij afstandsonderwijs de kern vormt. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) voorziet soepelheid voor de eerstejaars. Voor hen moet contactonderwijs wel mogelijk blijven.

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kwam met het harde nieuws dat alle jeugdbewegingen en activiteiten voor wie ouder is dan 12 jaar niet langer kunnen plaatsvinden. Bovendien is er ook een verbod voor alle overnachtingen, ook voor -12-jarigen. De buitenspeelinfrastructuur wordt wel gevrijwaard, net om kinderen de mogelijkheid te bieden te blijven spelen.

Maximaal telewerken, winkelen met twee

Minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) benadrukte het belang van telewerken. “Het moet beter dan vandaag het geval is”, zei ze kordaat. Wie kan, moet vanaf nu maximaal thuis werken.

Winkelen blijft wel mogelijk, maar er komt een beperking tot maximaal twee personen. “Het gaat ofwel om twee volwassenen of één volwassene met minderjarige kinderen”, aldus de minister. Wekelijkse voedingsmarkten kunnen blijven doorgaan, rommelmarkten en kerstmarkten zijn verboden.

Ondernemingen en bedrijven die nu verplicht moeten sluiten, kunnen op de bestaande steunmaatregelen rekenen.

Beperking op bezoek in woonzorgcentra

Nog een terugschroeving: het aantal mensen dat wordt toegelaten op erediensten, begrafenissen en huwelijken. Minister Bart Somers (Open VLD) kondigde aan dat daar opnieuw een maximum van 40 aanwezigen van kort zal zijn.

Wouter Beke, minister van Welzijn voor CD&V, lichtte dan weer de bezoekregeling aan woonzorgcentra toe. Daar wordt voortaan één vast knuffelcontact toegelaten, met de mogelijkheid op één extra vast contact dat tweewekelijks kan wisselen. “Wees voorzichtig, dubbel zo voorzichtig voor de meest kwetsbaren onder ons”, aldus minister Beke.

Daarnaast zullen mantelzorgers kunnen inslapen in woonzorgcentra en andere instellingen. Dat is volgens de Vlaamse regering niet alleen goed voor de levenskwaliteit van de bewoner, maar ook voor anderen die er wonen en werken. Volgens minister Beke kan de aanwezigheid van een mantelzorger het personeel in woonzorgcentra mee helpen ontlasten.

Tot slot stellen de Vlaamse revalidatiecentra hun herstelverblijven open als buffercapaciteit voor de verzorging van coronapatiënten, mocht dat nodig blijken.

“Gedaan met stoerdoenerij”

Minister-president Jambon sloot de persconferentie af met een niet mis te verstane boodschap. “Ik had zo graag vanavond veel prettiger nieuws gebracht. Ik had er, samen met u, op gerekend dat alle genomen maatregelen genoeg zouden zijn geweest om het virus een stevige tik te geven. Maar jammer genoeg is die ommekeer vandaag nog niet te zien.”

“Ik vraag u dan ook met de grootst mogelijke nadruk om de regels – álle regels – te respecteren. De tijd van nonchalant gedrag of stoerdoenerij ligt lang anders ons. Iedereen moet zich verantwoordelijk en solidair gedragen, anders stevenen we af op een echte lockdown met enorme gevolgen voor onze samenleving en welvaart.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.