Het stadsbestuur besloot dat de 'Mars voor Democratie en Tegen Racisme en Geweld' op zondag 27 september niet mocht doorgaan. Tal van Oostendse verenigingen steunden de mars. Ook de eerdere mars in Oostende ('tegen straffeloosheid') was niet toegelaten. De politie maakte hiervoor proces-verbaal op, het onderzoek naar het roepen van racistische slogans loopt.
...

Het stadsbestuur besloot dat de 'Mars voor Democratie en Tegen Racisme en Geweld' op zondag 27 september niet mocht doorgaan. Tal van Oostendse verenigingen steunden de mars. Ook de eerdere mars in Oostende ('tegen straffeloosheid') was niet toegelaten. De politie maakte hiervoor proces-verbaal op, het onderzoek naar het roepen van racistische slogans loopt.Het stadsbestuur vroeg de organisatie een alternatieve actie uit te werken, maar ook die werd nu niet goedgekeurd. "Ons voorstel om 'De Mars voor Democratie en Tegen Racisme en Geweld' in Oostende op 27 september om te buigen naar een alternatieve actie op het strand, kon in het ZOOM-gesprek met de burgemeester zelfs niet ter sprake komen", zegt initiatiefnemer Len Lavens. De actievoerders stelden een coronaproof mensenketting op het strand voor. "Tot een echt praktisch overleg over de modaliteiten van een gecoördineerde actie op het strand is het niet gekomen. Elk constructief gesprek was gewoon onmogelijk."Volgens de actievoerders is democratisch protest nu zo goed als onmogelijk in Oostende. "Alle uitspraken van de burgemeester tonen dat hij elke politieke publieke actie in de openbare ruimte wil verbieden. Met corona wil hij nu Oostende muilkorven, het komt hem goed uit. De burgemeester herleidt elke aangekondigde publieke actie tot een confrontatie van links tegen rechts, maar juist op die manier effent hij het pad voor verdere escalatie", zeggen Len Lavens, Hugo Buyssens en Johan Bultiauw."We kunnen echt geen betogingen toelaten nu het coronavirus opnieuw in opmars is. Dergelijke samenscholingen vormen een te groot risico voor de volksgezondheid", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Het getuigt ook van weinig respect voor iedereen die in moeilijke omstandigheden wél de regels naleeft, zoals mensen die een begrafenis, huwelijksceremonie of culturele voorstelling coronaproof organiseren."De organisatie van de mars last daarom nu alles af. "Wij zien ons daarom verplicht om alles af te lasten tot een latere datum waar democratisch publieke actievoeren in Oostende, net zoals in andere steden, wel weer mogelijk is. We vragen mensen om zeker niet naar Oostende te komen om te betogen. Het is duidelijk dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is om met dit stadsbestuur op dit moment een goed georganiseerde publieke politieke actie te voeren.""Nochtans tonen grote manifestaties in Brussel en elders, of zelfs een KVO match met 3.000 personen aan dat acties met grotere aantallen wel kunnen doorgaan. Wat voorgesteld werd, is eenvoudig coronaproof te houden. We zien wel dat er in Oostende een grote wil aanwezig is om te tonen dat onze stad neen zegt tegen racisme en geweld. Het overleg en de samenwerking tussen de organisaties zal nog worden versterkt."De actievoerders zijn uitgenodigd door de burgemeester voor een overleg. "Hij was er heel snel bij om de organisatoren van de racistische mars uit te nodigen. De lokale actievoerders in Oostende daarentegen werden na meer dan drie weken slechts uitgenodigd op hun expliciete vraag. Maar we hopen dat het toekomstige overleg met meer serieux zal gebeuren dan het schijnoverleg over deze actie. We zullen onze tijd nemen om een volwaardige delegatie op te zetten." De stad reageert tevreden op de beslissing van de organisatoren. "We zijn altijd bereid een delegatie te ontvangen in het stadhuis en te luisteren naar de verzuchtingen, dat hebben we al verschillende keren benadrukt", zegt burgemeester Bart Tommelein. "De organisatoren gaven zelf aan dat er tussen 500 en 1.000 mensen aanwezig zouden kunnen zijn op de mars of op een eventuele alternatieve actie. Dat is niet toegelaten volgens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.""Wij hebben onze vraag herhaald om te zoeken naar een creatief alternatief waarvoor geen samenscholing nodig is. Er zijn tal van manieren om je stem te laten horen. Denk maar aan de vele acties tijdens de lockdown zoals het applaus en de witte vlaggen voor de zorg, maar er zijn ongetwijfeld nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via sociale media", zegt Tommelein. De stad benadrukt dat ze de overtuiging van de organisatie wél deelt: "We nemen de strijd tegen racisme ernstig. Hokjesdenken zweren we af. De stad ontwikkelt een beleid tegen racisme, tegen discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt en vóór gelijke kansen. Van welke afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging je ook bent.