Kamiel Bulcke (Ramskapelle 1 september 1909 - Delhi 17 augustus 1982) was een Belgische jezuïet, missionaris in India en befaamd linguïst. Bulcke werd internationaal bekend omwille van zijn doctoraatsthesis over de Ramayana en de publicatie van een woordenboek Engels-Hindi dat nog steeds het meest gebruikte in Noord-India is. (MM)

Kamiel Bulcke (Ramskapelle 1 september 1909 - Delhi 17 augustus 1982) was een Belgische jezuïet, missionaris in India en befaamd linguïst. Bulcke werd internationaal bekend omwille van zijn doctoraatsthesis over de Ramayana en de publicatie van een woordenboek Engels-Hindi dat nog steeds het meest gebruikte in Noord-India is. (MM)