Gebruikers centraal in ontwerp omgevingsaanleg Beitem

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Door het bouwen van de nieuwe school, het uitbreiden van jeugdheem De Ketting” en het omvormen van het kerkgebouw tot een nieuw wijkhuis, is de dorpskern van Beitem aan een grondige metamorfose bezig. Ook de gemeenschappelijke openbare ruimte wordt heraangelegd. Concreet gaat het over de ruimte gelegen tussen de Meensesteenweg, de Kerkhofstraat en het fietspad tussen de parking aan de Kerkhofstraat en de Koolbranderstraat.

“Het ontwerp voor deze omgevingsaanleg is het resultaat van overleg met en participatie door Beitemse verenigingen en inwoners, maar ook mogelijke partners. Tegelijk ging voldoende aandacht naar de collectieve en hedendaagse noden waar een multifunctionele openbare ruimte moet aan voldoen. Daarom werd de volledige zone opgesplitst in vier deelzones volgens mogelijke activiteiten en verschillende gebruikers”, vertelt schepen Nathalie Muylle.

“Zo wordt de pastorietuin, waar voorheen de pastorie gelegen was, een puzzel van aaneensluitende kleine park- of tuinkamers met mogelijkheid tot verschillende activiteiten met onder andere twee petanquevelden.”

Natuurlijk spelen

Achter het gebouw van De Ketting ligt de focus op natuurlijk spelen. Het ontwerp voor de omgevingsaanleg werd opgemaakt in nauwe samenwerking met basisschool Klim, voorheen de Sint-Lodewijksschool, en De Ketting, met voldoende aandacht voor groen, spel en recreatie. Zo werden de ontwerpen van de nieuwe school, de vernieuwde Ketting en het ontwerp voor de omgeving optimaal op elkaar afgestemd. Er zijn heel wat speelmogelijkheden voor de voor de jeugdbewegingen, de kindjes van de school en andere spelende kinderen.

“In de derde zone, het ‘Kerkplein’, staan ontmoeten en spelen centraal. Aan de achterkant van het kerkgebouw komt een pleintje dat dienst kan doen voor activiteiten en festiviteiten in open lucht. Voor de kinderen worden er nieuwe speelelementen geplaatst.”

“Tot slot wordt de bestaande parking omgevormd tot een nieuwe parkeerzone met aandacht voor mindervaliden, voldoende parkeergelegenheid voor fietsen, bakfietsen en bromfietsen, voldoende ruimte voor De Lijn en een laadpaal voor elektrische wagens.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.