Vorige maand kregen de bewoners van de appartementen op het Cardijnplein en de Guldensporenlaan een brief in de bus. Daarin werd hen gemeld dat er binnenkort wordt gestart met een nieuw sociaal woonproject en dat de huidige gebouwen worden afgebroken.
...