Gaverdomein wacht op opwaardering: “Eerst masterplan opmaken”

De huidige meerderheid heeft de intentie om het Gaverdomein op te waarderen. Wat er met het Gaverkasteel zal gebeuren, ligt nog niet vast. © DRD
Redactie KW

De opwaardering van het Gaverdomein in Deerlijk, een van de grote punten in het meerjarenplan 2020-2025 van de huidige coalitie CD&V-Open VLD, stond centraal tijdens de jongste gemeenteraad. Het is de bedoeling om dit groot project via de WinVorm-procedure te realiseren.

“Het bestuur heeft de ambitie om het Gaverdomein op te waarderen”, verduidelijkt schepen Bert Schelfhout (Open VLD). “Dit recreatieve domein willen we transformeren tot een pareltje van ontspanning voor een divers doelpubliek, zoals jeugd- en sportverenigingen en individuele bezoekers. De keuze om op de site palend aan het Gaverdomein een nieuw en hedendaags sociaal woningbouwproject te realiseren, biedt heel wat opportuniteiten. Een nieuwe en dubbel te gebruiken parking, een bijkomende toegang voor trage weggebruikers en het doortrekken van de groenaanleg van het Gaverdomein in de publieke ruimte rond het sociale woonproject zijn daar enkele voorbeelden van.”

“Voor we overgaan tot de effectieve herinrichting van het domein, zullen we in samenspraak met de gebruikers een masterplan opmaken. Daarin schenken we de nodige aandacht aan een kwaliteitsvolle integratie van het sociale woningbouwproject in het Gaverdomein. Naast de gewenste inrichting van het domein willen we ook de toekomstige invulling van het Gaverkasteel na de verhuizing van de diensten van het Sociaal Huis naar de campus in het centrum van Deerlijk vastleggen.”

Spreiding

“Door de keuze om de sociale woningen, die momenteel gelegen zijn op het Leon Defraeyeplein te herlokaliseren naar de site van het huidig technisch depot, stelt zich een bijkomende uitdaging om deze sociale woningen op een kwaliteitsvolle manier te integreren. Omwille van de verschillende uitdagingen en complexiteit wordt voorgesteld om met dit project in te tekenen op de oproep voor de procedure van de Selectie WinVorm. De doelstelling is om tot een gewogen en gedragen toekomstvisie voor het Gaverdomein en de verwachte sociale woonontwikkeling op de aanpalende site te komen.”

“Wij staan in ieder geval positief tegenover een opwaardering van het Gaverdomein”, repliceert Filip Terryn (N-VA). “Wij zagen liever een andere invulling voor het huidige gemeentedepot. Wij hadden liever een uitbreiding van de groene long alsook een kleine infrastructuur ten gunste van de Deerlijkse verenigingen. De meerderheid wil er sociale woningen realiseren en dat is toch wat ver van het centrum. Een bemerking die ik al uit verschillende hoeken gehoord heb. Onze fractie heeft zich daarom onthouden bij de stemming over dit punt.”

“Er is nog niets concreets beslist over een mogelijke uitbreiding op de depotsite”, stelt schepen Schelfhout. “Er werd overlegd gepleegd met Mijn Huis en daaruit blijkt dat het juist interessant is om spreiding te hebben. Het is zelfs de bedoeling om een soort as voor de voetgangers en de fietsers te creëren van en naar het centrum en het Gaverdomein. En we zitten toch maar op 400 meter van het centrum. Wat er in de toekomst met het Gaverkasteel zal gebeuren, ligt nog niet vast. Het is ook niet de bedoeling om daar nu al een grote denkoefening over te houden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.